Vragen waar u als professional mee te maken kunt krijgen

Afhankelijk van de leeftijd van een kind of jongere, kunt u te maken krijgen met vragen of probleemsituaties op verschillende levensterreinen.

Vragen

De consulenten van MEE Amstel en Zaan hebben specialistische kennis over het leven met een beperking en de verschillende mogelijkheden op ieder levensgebied. U kunt altijd een consulent van MEE bellen voor advies. E-mail informatie@meeaz.nl, telefoonnummer 020 - 512 72 72.

Organisaties

In de sociale kaart kunt u zoeken naar organisaties die ondersteuning of hulpverlening bieden aan kinderen /jongeren met een licht verstandelijke beperking. U kunt bijvoorbeeld zoeken op vroeghulp, opvoedondersteuning, woonbegeleiding, scholen, psychosociale behandeling etc.

Voorbeelden van vragen en situaties

Wat is er met mijn kind?

Waar kunt u of kunnen ouders terecht:

Welke school past het beste bij mijn kind?

Waar kunt u of kunnen ouders terecht:

Wie kan mij opvoedingsadviezen geven?

Waar kunt u of kunnen ouders terecht:

Mijn kind wordt straks 18. Wat betekent dit in zijn/haar leven?

Vragen over de opvoeding

Voor onderstaande vragen kunt u voor advies bellen of mailen naar MEE Amstel en Zaan;

  • Wie kan mij helpen met het moeilijke gedrag van mijn kind?
  • Mijn kind kan moeilijk met geld omgaan, of hij/zij heeft schulden. Wat nu?
  • Mijn kind wordt makkelijk beïnvloed door jongeren die gebruik van hem/haar maken.
  • Hoe kan ik mijn kind veilig met social media om laten gaan?
  • Mijn kind toont seksueel overschrijdend gedrag.
  • Het is tijd voor mijn kind om zelfstandig te gaan wonen. Maar kan hij/zij dat wel? Welke ondersteuning is hierbij mogelijk?