Pad tot huidige pagina

Komt uw kind moeilijk mee?

Afbeelding

Voor ouders

Voor professionals

Lijst

Zo vroeg mogelijk signaleren van een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en op tijd hulp zoeken is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking.

Uit verschillende onderzoeken komt echter naar voren dat LVB vaak laat wordt ontdekt. Dit komt omdat de symptomen niet helder zijn. Het kan namelijk van alles zijn als een kind een ander ontwikkelingstempo heeft dan andere kinderen. En als je wel weet dat er sprake is van LVB, wat doe je dan?

De basisvragen om uiteindelijk vroeger te kunnen signaleren, zijn dus eigenlijk:

  1. Wat is LVB precies (of beter misschien: hoe kun je weten dat er sprake is van LVB)?
    Via de linkerkolom komt u bij informatie over de kenmerken van LVB.
  1. Waar is gepaste steun te vinden?
    In de rechterkolom ziet u de link naar de Sociale Kaart Amsterdam. Hierin vindt u een overzicht van instellingen die op verschillende terreinen steun bieden aan LVB'ers en aan hun ouders.

Aanbod lvb

Overzicht van instellingen die hulp bieden aan kinderen met een licht verstandelijke beperking en hun ouders.