Pad tot huidige pagina

Informatie voor ouders

23 februari 2018

Als vroeg wordt vastgesteld dat een kind moeilijk leert, kunnen ouders en professionals het kind goed begeleiden bij de ontwikkeling.

Misschien heeft u het vermoeden dat uw kind moeilijker leert. Met een onderzoek kan vastgesteld worden of er sprake is van een licht verstandelijke beperking.

Als uw kind inderdaad een lvb heeft, kunt u bij verschillende organisaties terecht voor hulp en advies.