Pad tot huidige pagina

Informatie voor ouders

Als vroeg wordt vastgesteld dat een kind moeilijk leert, kunnen ouders en professionals het kind goed begeleiden bij de ontwikkeling.

Misschien heeft u het vermoeden dat uw kind moeilijker leert. Met een onderzoek kan vastgesteld worden of er sprake is van een licht verstandelijke beperking.

Als uw kind inderdaad een lvb heeft, kunt u bij verschillende organisaties terecht voor hulp en advies.