Pad tot huidige pagina

Logopedie: voor een goede taal- en spraakontwikkeling

Kinderen leren in hun eigen tempo en op hun eigen manier praten. Voor ouders is het soms moeilijk te bepalen of de spraakontwikkeling van je kind op niveau is. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Amsterdam kan u daarbij helpen en biedt preventieve logopedie aan. We sporen taal- en spraakproblemen zo vroeg mogelijk op en kijken wat er nodig is om die te verhelpen.

Baby’s luisteren in de baarmoeder al naar taal. Ze oefenen dan al met de spieren die later nodig zijn om te kunnen praten. De beste leeftijd om een taal te leren, ligt tussen de 0 en 6 jaar. Het is erg belangrijk dat die eerste ontwikkeling van de taal goed verloopt. Een goede taal- en spraakontwikkeling helpt kinderen bij het maken van vriendjes, bij het uiten van gevoelens en bij het verwoorden van gedachtes. Daarnaast hebben kinderen deze goede basis nodig om te kunnen leren lezen en schrijven op school.

Wat doet Jeugdgezondheidszorg?

Soms zijn er problemen in de communicatie of taalontwikkeling. Een kind is dan bijvoorbeeld moeilijk te verstaan, of kan zijn gedachten of gevoelens niet goed uiten. Om problemen vroeg te signaleren, biedt JGZ van GGD Amsterdam preventieve logopedie aan voor kinderen van 1 tot 6 jaar. Onze logopedisten werken bij de Ouder- en KindTeams, de kinderopvang en op voor- en basisscholen. Als het nodig is onderzoeken ze het kind en geven ze praktisch advies, voorlichting en begeleiding. Soms wordt er een voorstel voor een vervolgtraject gedaan.

Logopedisch spreekuur bij het Ouder- en KindTeam

Bij de periodieke controles van het Ouder- en KindTeam is ook een logopedist betrokken. Maakt u zich zorgen om de taalontwikkeling van uw kind? Dan kunt u deze zorgen delen met de jeugdarts of verpleegkundige. Zij maken dan een afspraak voor u bij de logopedist. U kunt ook zelf bellen naar uw eigen Ouder- en KindTeam De logopedist observeert uw kind en geeft u advies over de mogelijkheden.

Woont u in de regio Amstelland? Kijk dan op de contactpagina van de JGZ Amstelland

Logopedisch onderzoek kinderopvang, voorschool en basisschool

Kinderen brengen veel tijd door op de kinderopvang, voorscholen en basisscholen. Daarom wordt er ook daar goed gelet op de taal- en spraakontwikkeling. De begeleider of leerkracht kan aangeven dat er zorgen zijn. Als u zelf zorgen hebt, kunt u dat ook aangeven bij de leerkracht. Aan de hand van vragenlijsten wordt vervolgens bepaald of het nodig is om een logopedisch onderzoek bij uw kind uit te voeren. Het onderzoek vindt alleen plaats als u als ouder toestemming heeft gegeven. Dit is dus niet verplicht.

Als u akkoord gaat met het logopedisch onderzoek, dan gebeurt dat op de kinderopvang, voorschool of basisschool zelf. Tijdens het onderzoek controleert de logopedist de spraak van uw kind. De logopedist kijkt ook naar het gebruik van taal, de manier van praten, de stem en adem en onderzoekt eventueel het gehoor, de kauw- en slikfunctie. Na het onderzoek krijgt uw kind een brief mee of u wordt gebeld. Als er bijzonderheden zijn opgemerkt, bespreekt de logopedist die met u en krijgt u advies.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u vragen over preventieve logopedie van JGZ? Dan kunt u contact opnemen met logopedie@ggd.amsterdam.nl

Wat kan ik zelf doen?

Kinderen leren een taal vooral thuis. Als ouder heeft u daar veel invloed op. Hoe meer taal een kind hoort, hoe beter. U kunt bijvoorbeeld samen met uw kind praten, spelen en liedjes zingen. Spelenderwijs leren is leuk en leerzaam. Op de website Kind en Taal vindt u tips en informatie om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren. Samen aan de slag met lezen en schrijven? Neem dan ook eens een kijkje op de website Taal begint thuis Hier vindt u niet alleen taaltips voor het Nederlands, maar ook veel andere talen.

Voorlezen

Dagelijks voorlezen is een goede manier om de taalontwikkeling van een kind te stimuleren. Het is leuk, gezellig en kinderen leren er veel van. U kunt voorlezen uit een boek of zelf een verhaal vertellen over iets wat u of uw kind heeft meegemaakt. Gebruik hierbij bijvoorbeeld ook plaatjes om het verhaal beeldender te maken. Of laat uw kind het verhaal daarna navertellen.

Meer over taal?

Over taal is veel te weten en te lezen. De website Kind en Taal heeft een aantal goede websites op een rij gezet. U vindt er ook boekentips. Veel kinderen spreken meer dan één taal. Meertalig opgroeien is een rijkdom. Meer talen spreken leidt niet tot problemen in de taalontwikkeling. Het is wel belangrijk welke keuze u voor uw kind maakt. Hoe later een kind een nieuwe taal erbij leert, hoe moeilijker dat wordt. Op de website Meertalig.nl vindt u meer informatie over meertalig opvoeden.

Contact met Jeugdgezondheidszorg

Heeft u een vraag? Stel 'm gerust aan onze professionals. Dat kan via de chat of telefoon Wilt u liever een persoonlijk gesprek? Maak dan een afspraak met Jeugdgezondheidszorg bij u in de buurt