Pad tot huidige pagina

Logopedie

Afbeelding

Lijst

Een goede taalspraakontwikkeling is de basis voor een goede totale ontwikkeling. Taal heb je nodig om te kunnen leren en om je te kunnen uiten.

Lijst

De beste leeftijd om taal en spraak te leren ligt tussen de 0 en 6 jaar. Het is nodig voor het kunnen uiten van je gevoelens, het krijgen van vriendjes en je gebruikt taal om ermee te kunnen denken. Je hebt het nodig om te begrijpen wat de leerkracht op school bedoelt. Een goede taalspraakontwikkeling is belangrijk voor het leren lezen en schrijven.

Soms verloopt de taalspraakontwikkeling niet zoals het hoort:

  • Het kind zegt niets of heel weinig.
  • Het kind is niet goed verstaanbaar voor anderen.
  • Het kind praat thuis juist heel veel, maar zegt op de kinderopvang of voorschool niets.
  • Het kind spreekt in hele korte zinnen.

Voordat uw kind naar de basisschool gaat wordt er op het consultatiebureau al gelet op de taal en spraakontwikkeling. Ook op de kinderopvang en voorscholen is hier veel aandacht voor. Sommige problemen komen pas tot uiting als het kind al op de basisschool zit.

De preventieve logopedie richt zich op het zo vroeg mogelijk opsporen en voorkomen van problemen op het gebied van de taal- en de spraakontwikkeling bij kinderen. Door op tijd te signaleren worden deze op latere leeftijd voorkomen.

In Amsterdam zijn de preventief logopedisten van de GGD werkzaam op de Ouder-KindTeams , kinderopvang, voorscholen en basisscholen.