Wijziging kwaliteitseisen: pedagogisch beleidsmedewerker VE

Vanaf 1 januari 2022 geldt voor voorscholen dat de houder een pedagogisch beleidsmedewerker moeten inzetten voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse educatie.

Hiervoor gelden de volgende eisen:

  • De minimuminzet van deze beleidsmedewerker, is afhankelijk van het aantal doelgroepkinderen. U vermenigvuldigt het aantal doelgroepkinderen tussen 2,5 en 4 jaar waar u op 1 januari opvang aan biedt met 10 uur. Het aantal kinderen moet u schriftelijk vastleggen.
  • De inzet is voor zowel implementatie van beleidsvoornemens met betrekking tot voorschoolse educatie als voor coaching.
  • Deze uren zijn bovenop de uren die u al aan pedagogische beleidsontwikkeling en coaching aanbiedt. De pedagogisch beleidsmedewerker moet aan dezelfde kwalificatie-eisen voldoen.
  • In uw pedagogisch beleidsplan beschrijft u de wijze waarop u invulling geeft aan de inzet én hoe u daarmee de kwaliteit van de voorschoolse bevordert.

De volledige regelgeving en de toelichting hierop vindt u hier.

Het besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie regelt de minimale inzet. Het kan zijn dat u met uw gemeente aanvullende afspraken heeft gemaakt over de inzet.