Wijziging kwaliteitseisen: beroepskrachten in opleiding

Vanaf 1 januari tot 1 juli is de regelgeving rondom beroepskrachten in opleiding verruimd. In plaats van 33% mag tijdelijk 50% van de beroepskrachten die u inzet bestaan uit beroepskrachten in opleiding. Dit geldt niet voor (Bol-)stagiairs. De inzet van deze studenten blijft beperkt tot 33%.

Wij krijgen veel vragen over de inzet van beroepskrachten in opleiding. Ook neemt het aantal signalen toe. Wij willen u daarom enkele aandachtspunten meegeven: [lees door]

  • Zorg dat de positie van de medewerker duidelijk is. Voor pedagogisch medewerkers in ontwikkeling gelden andere eisen aan de inzet dan stagiaires of beroepskrachten in opleiding. Ook Hbo-studenten kunt u op verschillende manieren inzetten: als gekwalificeerde beroepskracht zoals bedoeld in bijlage 13.1, als pedagogisch medewerker in ontwikkeling zoals bedoeld in artikel 9.5 van de cao, als pedagogisch medewerker in ontwikkeling zoals bedoeld in 9.6.1, of als student-werknemer, zoals bedoeld in 9.6.2 óf 9.6.3. van de cao.
  • Zet studenten niet te snel in. Het tekort aan personeel kan er toe leiden dat u studenten sneller inzet dan op grond van de opleidingsfase verantwoord is. Wij krijgen signalen dat sommige studenten al binnen 6 weken binnen de formatie worden ingezet. Dit kan tot onverantwoorde situaties leiden. Houdt bij de inzet altijd rekening met de opleidingsfase van de student, maak duidelijke afspraken over de inzet en betrek hierbij de informatie uit de opleiding en de praktijk.
  • Beroepskracht in opleiding is geen vast gezicht. Uit de wetgeving volgt dat de beroepskracht in opleiding niet kan worden beoordeeld als vaste beroepskracht zoals bedoeld in het besluit kwaliteit kinderopvang. Dit heeft grote gevolgen voor de organisatie van uw opvang. De staatssecretaris heeft aangekondigd dit te gaan onderzoeken. In de tussentijd wegen wij de inzet van de beroepskracht in opleiding als vast gezicht mee in de verzachtende omstandigheden. Hierbij kijken wij naar de duur van de aanwezigheid als bekend gezicht van de kinderen en de opleidingsfase. Inzet van een beroepskracht in opleiding als vast gezicht in de eerste fase van de opleiding leidt hoe dan ook tot een overtreding en handhavingsadvies.
  • Doe de diplomacheck! Regelmatig komen wij nog diploma’s tegen die bij controle niet blijken te voldoen aan de kwalificatie-eisen. De diplomacheck van het FCB geeft hierover uitsluitsel. Vult u hierbij de precieze naam van de opleiding in. Een andere omschrijving kan leiden tot een ander resultaat. Staat het diploma niet met de specifieke titel in de lijst, dan kwalificeert het diploma niet. Mogelijk dat u een gelijkstellingsverzoek kan aanvragen of een erkend Branche-certificaat.