Nieuwsbrief Inspectie Kinderopvang

18 februari 2022

Nieuwsbrief Inspectie Kinderopvang

Afbeelding

Lijst

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de wijzigingen in het toezicht in 2022.

  • Flexibel toezicht
  • Wijziging eisen vanaf 1 januari
    - verruiming inzet beroepskracht in opleiding
    - pedagogisch beleidsmedewerker VE
  • Speerpunten 2022
  • Arbeidskrapte en naleving
  • Toezicht en corona

Flexibel toezicht

Vanaf 1 januari 2022 start de GGD Amsterdam met flexibel toezicht. Het aantal onderwerpen dat de toezichthouder verplicht in ieder jaarlijks onderzoek moet beoordelen is verminderd. Dit maakt het toezicht minder voorspelbaar en er is hierdoor meer ruimte voor maatwerk.


Wijziging kwaliteitseisen: beroepskrachten in opleiding

Vanaf 1 januari tot 1 juli is de regelgeving rondom beroepskrachten in opleiding verruimd. In plaats van 33% mag tijdelijk 50% van de beroepskrachten die u inzet bestaan uit beroepskrachten in opleiding. Dit geldt niet voor (Bol-)stagiairs. De inzet van deze studenten blijft beperkt tot 33%.


Wijziging kwaliteitseisen: pedagogisch beleidsmedewerker VE

Vanaf 1 januari 2022 geldt voor voorscholen dat de houder een pedagogisch beleidsmedewerker moet inzetten voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse educatie.


Speerpunten toezicht 2022

In 2021 heeft de toezichthouder extra aandacht besteed aan de controle van de juistheid en echtheid van diploma’s; de implementatie, evaluatie en bijstelling van het veiligheids- en gezondheidsbeleid; de omgang met hitte, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en de doorlopende ontwikkellijn.


Arbeidskrapte en naleving

Op 29 november heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd over kinderopvang en arbeidskrapte. Hierbij is aangegeven dat toezicht en handhaving rekening houdt met verzachtende omstandigheden of overmacht vanwege het personeelstekort. In onze regio gebeurt dit op twee verschillende manieren:


Toezicht en corona

Het toezicht gaat weer terug naar normaal. De toezichthouders komen weer op locatie. Natuurlijk houden wij wel rekening met de coronamaatregelen. Wij volgen het protocol voor de kinderopvang hierin. Heeft u zelf aanvullende coronamaatregelen? Bespreek dit dan met de toezichthouder op locatie.


Aan- en afmelden

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u doen op deze pagina.