Pad tot huidige pagina

Uitstel prikdagen maart en april door coronavirus

Afbeelding

Leestekst

De GGD prikdagen in maart en april gaan niet door

Kinderen en jongeren tussen de 9 en 18 jaar ontvingen een brief om een prik (vaccinatie) te halen. De prikken zijn  tegen besmettelijke ziekten, zoals bof, mazelen, meningokokkenziekte of baarmoederhalskanker.

In verband met het coronavirus heeft het RIVM besloten deze prikdagen uit te stellen. Prikdagen vallen onder de bijeenkomsten die nu verboden zijn om snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De prik tegen hersenvliesontsteking (meningokokken ACWY) gaat wel door! Jongeren geboren in 2006 ontvangen hierover een brief.

Nieuwe uitnodiging prikdagen

De uitgenodigde  kinderen en jongeren krijgen nu een brief van de GGD met afmelding voor de prikdag. Zij krijgen later dit jaar een nieuwe brief waarin staat wanneer zij wel een prik kunnen halen.

Met uitstel van de prik komt de bescherming tegen de besmettelijke ziekten niet in gevaar. Als er meer bekend is over de prikdagen leest u dat op deze website.

Laat u goed informeren  mét betrouwbare informatie en vraag een expert.