Rol van JGZ in de aanpak van VGV

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) speelt een actieve rol in primaire preventie en vroegtijdige signalering van VGV.

Met behulp van een gespreksprotocol meisjesbesnijdenis vindt individuele voorlichting en vroegsignalering door de Jeugdgezondheidszorg plaats. Risicovolle situaties voor meisjes worden in kaart gebracht. Hiervoor is een risicoprofiel opgesteld op grond van 7 criteria, zoals het land van herkomst en het besneden zijn van de moeder en/of oudere zusjes van het meisje.
Voor scholen is de preventie van VGV opgenomen in het schooljaarprogramma. Bij aanvang van het schooljaar wordt op de scholen in Amsterdam door JGZ medewerkers de preventie van VGV onder de aandacht gebracht. Op alle scholen is de signaalwijzer meisjesbesnijdenis, een folder voor leerkrachten, verspreid.

Verklaring tegen meisjesbesnijdenis

Sinds 2010 wordt door binnen de JGZ een nieuw middel ingezet om met name besnijdenis in het buitenland (tijdens vakantie) verder tegen te gaan: de ‘Verklaring tegen meisjesbesnijdenis’. De verklaring is bedoeld voor in Nederland wonende ouders van meisjes uit risicolanden zoals onder meer Soedan, Somalië, Egypte, Eritrea en Ethiopië. Ouders kunnen de verklaring gebruiken als steun in de rug richting familie en vrienden in het buitenland die druk op hen uitoefenen om hun dochter te laten besnijden. In de verklaring staat namelijk dat besnijden, of daaraan meewerken, strafbaar is in Nederland en bij wet verboden. Door de verklaring kan ook het bewustzijn over de gevaren van meisjesbesnijdenis vergroot worden.
De verklaring krijgen ouders uitgereikt van de betrokken jeugdarts of -verpleegkundige.
Het document is behalve in het Nederlands ook beschikbaar in 6 andere talen. De Verklaring is getekend door de Staatssecretaris van VWS en de Minister van Veiligheid en Justitie en medeondertekend door organisaties als de KNMG, GGD Nederland, ActiZ, FSAN, V&VN, VON, AJN, Jeugdzorg Nederland, NVOG, KNOV en Pharos.

Meer informatie

Standpunt Preventie van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) door de Jeugdgezondheidszorg (2010) (PDF, 634 kB)
F.I.M. Pijpers, M. Exterkate, M. de Jager / RIVM. Centrum Jeugdgezondheid. - [S.l.] : RIVM, 2010. - 66 p.. - (RIVM rapport; 295001017)
Dit Standpunt is ontwikkeld door het Centrum Jeugdgezondheid van het RIVM, in samenwerking met Pharos.