Pad tot huidige pagina

Amsterdamse (hiv) Testing Week

18 november 2022

Amsterdam is voorloper in Nederland op het gebied van hiv onderzoek en preventie, en tevens actief deelnemer aan de European Testing Week. Tijdens deze week, van 21 tot en met 27 november, kan op verschillende locaties een gratis hiv test gedaan worden of een zelftest opgehaald worden.

Gratis hiv test in Amsterdam gedurende de European hiv testing week.

Hiv infecties komen nog steeds voor in Amsterdam. In de Testing Week wil GGD Amsterdam niet alleen extra aandacht voor het belang van testen op hiv, maar ook voor stigma rond hiv.

Voorkom nieuwe hiv infecties

Op tijd diagnosticeren van hiv is onderdeel van de campagne hiv naar 0, waar het doel is nieuwe hiv infecties onder inwoners van Amsterdam naar 0 te brengen in 2026. Door tijdig gediagnosticeerd te worden kunnen mensen met een hiv infectie op de juiste manier worden behandeld, dat is belangrijk voor hun eigen gezondheid en daarmee kan worden voorkomen dat het aan anderen wordt overgedragen.

In de stad is het mogelijk een gratis hiv zelftest op te halen op diverse plekken. Zelftesten zijn beschikbaar bij alle corona-vaccinatielocaties in de stad (zie overzicht) en bij een aantal organisaties die zich richten op specifieke doelgroepen zoals Kruispost.

Daarnaast is het mogelijk om vanaf 21 november tot en met het eind van het jaar via alle huisartsenpraktijken die vallen onder de regio van de GGD Amsterdam gratis een hiv test te laten afnemen. Huisartsen kunnen dit aanbieden tijdens het spreekuur, maar patiënten kunnen hier tijdens het spreekuur ook om vragen.

Hardnekkige stigma’s

Ook in Amsterdam is stigma rondom hiv nog steeds een probleem. Mensen met hiv krijgen regelmatig te maken met negatieve reacties uit hun omgeving. Dit kan in de directe omgeving zijn, maar ook op het werk, in de zorg of in de media. Deze negatieve reacties hoeven niet altijd bewust gedaan te worden, maar maken wel impact. Alle vormen van stigma hebben negatieve gevolgen voor de mentale gezondheid en soms ook voor de fysieke gezondheid. Stigma rond hiv leidt soms bijvoorbeeld tot minder goede therapietrouw bij mensen met hiv en vergroot de afstand tot gezondheidszorg, terwijl deze juist zo belangrijk zijn bij personen met hiv.

Podcast ‘hiv en stigma’

Man tot Man heeft een podcast gemaakt over hiv en het stigma dat daar nog altijd op rust. Gasten Caspar en Jörgen vertellen hoe het voor hen is om hiv te hebben en in hoeverre stigma daarin een rol speelt. De podcast is te beluisteren via deze link: Man tot Man podcast.

In 2026 naar nul nieuwe hiv infecties in Amsterdam

Per jaar worden er circa 150 Amsterdammers geïnfecteerd met hiv. De nieuwe infecties vinden voornamelijk plaats onder mannen die seks hebben met mannen of personen met een migrantenachtergrond, transgender personen en ongedocumenteerden en/of onverzekerde personen. Amsterdam heeft de ambitie uitgesproken om het aantal hiv infecties in Amsterdam in 2026 naar nul brengen. Hiervoor is het van belang dat iedereen op de hoogte is van diens hiv-status. Want late presentatie van hiv wordt ook gevonden bij heteroseksuelen. Een groep die zich over het algemeen minder snel laat testen op hiv.

Meer informatie over de European Testing week is te vinden op ggd.amsterdam.nl/europeantestingweek.