Pad tot huidige pagina

Challenge van GGD Amsterdam voor AI video

10 maart 2023

Hoe kan AI video GGD Amsterdam helpen om belangrijke informatie over gezondheid begrijpelijk en toegankelijk te maken voor alle inwoners?

Dat is de uitdaging die GGD Amsterdam presenteert tijdens de CommuniCity (communicity-project.eu) Open Call.

In samenwerking met Gemeente Amsterdam roepen we organisaties, bedrijven en personen op voorstellen in te dienen die gebruik maken van innovatieve digitale technologieën om een sociaal probleem op te lossen.

De uitdaging

GGD Amsterdam biedt momenteel veel zorginformatie schriftelijk aan. Dit sluit niet altijd aan bij de inwoners. Vooral mensen met lage taalvaardigheden kunnen hierdoor belangrijke informatie missen.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen gesproken informatie beter begrijpen dan geschreven informatie. Ook is de informatieoverdracht van visuele content vele malen hoger dan van geschreven content. Dat heeft te maken met ons brein: visuele content wordt sneller opgenomen dan tekst of spraak/geluid. Een op de vijf mensen in Amsterdam heeft lage taalvaardigheden, reden genoeg om hier extra aandacht aan te besteden bij het overbrengen van informatie over gezondheid en zorg.

De challenge

GGD Amsterdam is daarom op zoek naar technologieën die gebruik maken van AI om belangrijke informatie toegankelijker te maken door deze om te zetten naar video. Dit kan ervoor zorgen dat belangrijke informatie beter wordt overgebracht en wordt begrepen.

Wil je meedoen aan deze challenge en ons helpen een oplossing te vinden?  Tot en met 31 maart kun je je voorstel indienen bij de CommuniCity OpenCall Voorstellen die worden geselecteerd worden uitgewerkt en getest in de praktijk. Hiervoor is een budget beschikbaar van 12.500 euro. Als het gehonoreerde voorstel tot een succesvolle pilot leidt, kan Gemeente Amsterdam zonder aanbesteding de oplossing doorontwikkelen.