Pad tot huidige pagina

Drugsbeleid zonder oordeel vermindert hiv en hepatitis

26 september 2023

Iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg. Ook mensen die drugs gebruiken. Vanuit dit principe, bekend als harm reduction, is Nederland al tientallen jaren pionier in de wereldwijde aidsbestrijding. Sleutel tot succes is het bijdragen aan het welzijn van mensen die drugs gebruiken zonder oordeel of dwang. Nieuw wetenschappelijk onderzoek van GGD Amsterdam samen met internationale samenwerkingspartners bewijst dat harm reduction werkt.

Een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek is dat het combineren van spuit- en naald-omruilprogramma’s met methadonverstrekking (of farmaceutische heroïne) voor mensen die drugs gebruiken, het risico op het oplopen van een infectie vermindert met:

  • 41 % voor hiv
  • 76 % voor hepatitis B
  • 72 % voor hepatitis C

Maak goede zorg toegankelijk voor mensen die drugs gebruiken

Inmiddels wordt harm reduction op meer plaatsen in de wereld geaccepteerd. Toch ontbreekt in veel landen de politieke wil om het welzijn en de gezondheid van mensen die drugs gebruiken te beschermen als ze niet (willen of kunnen) stoppen met risicovol gedrag. Dit onderzoek bevestigt hoe belangrijk het is om mensen die drugs gebruiken goede zorg te geven.

Ook toont het onderzoek hoe essentieel het is om druggebruik pragmatisch en persoonsgericht te benaderen, niet moralistisch. Randvoorwaarde voor een geslaagde aanpak is het centraal stellen en betrekken van de mensen om wie het gaat. Verder pleit het onderzoeksteam er onder meer voor dat mensen die drugs gebruiken op één plek terecht kunnen met al hun zorgvragen.

Aanpak onderzoek

GGD Amsterdam komt tot dit bewijs door een uitgebreide analyse van gegevens uit 3 langlopende (cohort-)onderzoeken onder mensen die drugs injecteren in Amsterdam, Vancouver in Canada en Melbourne in Australië. Het onderzoek werd in nauwe samenwerking uitgevoerd met het Burnet Institute (Australië), het British Columbia Centre on Substance Use (Canada). Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Aidsfonds.

Meer informatie