Pad tot huidige pagina

GGD doet mee aan de Week van Lezen en Schrijven

8 september 2022

In Amsterdam zijn ruim 100.000 mensen laaggeletterd. Voor deze groep is het moeilijk om informatie over hun gezondheid te vinden en te begrijpen. Dat zorgt voor gezondheidsverschillen binnen onze stad.

Daarom doen we dit jaar mee aan de Week van Lezen en Schrijven. Deze week staat in het teken van laaggeletterdheid en begrijpelijke communicatie.

Laaggeletterdheid en gezondheidsverschillen

Uit onderzoek blijkt dat mensen die laaggeletterd zijn gemiddeld 15 jaar eerder ziek worden dan mensen die de Nederlandse taal vaardig zijn. Dit is een groot verschil. Wie laaggeletterd is, heeft vaak minder goede gezondheidsvaardigheden. Dat gaat over het kunnen vinden, begrijpen en toepassen van informatie over je gezondheid. Hierdoor worden de gezondheidsverschillen in onze stad te groot en daar willen we wat aan doen.

Week van Lezen en Schrijven

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven vraagt Stichting Lezen en Schrijven samen met honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties extra aandacht voor laaggeletterdheid in Nederland. Ongeveer 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dat gaat vaak samen met onvoldoende digitale vaardigheden, waardoor het gebruik van een computer, smartphone en tablet moeilijk is voor deze groep.

Begrijpelijke informatie

GGD Amsterdam-Amstelland maakt zich hard voor gelijke kansen op gezondheid. Het is dan ook van groot belang dat onze informatie en diensten begrijpelijk en toegankelijk zijn voor alle Amsterdammers. We moedigen onze medewerkers aan zich te verdiepen in laaggeletterdheid en laten zien hoe laaggeletterdheid in relatie kan staan met gezondheid. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven organiseren we onder andere een bijeenkomst over laaggeletterdheid. Daarnaast zijn er trainingen in toegankelijk en begrijpelijk communiceren, zowel via tekst als beeld.