Pad tot huidige pagina

GGD stopt met testen op corona

10 maart 2023

Het ministerie van VWS heeft besloten dat de GGD’en stoppen met testen op corona. Daarom kunt u zich na 17 maart niet meer bij ons laten testen. Onze testlocaties zijn vanaf dat moment gesloten en u kunt dan geen afspraak meer maken. Meer informatie over het besluit van de minister vindt u op rijksoverheid.nl.

Herstelbewijs

Wij blijven tot en met 17 maart nog testen afnemen voor mensen die een herstelbewijs nodig hebben. Commerciële teststraten nemen die taak na 17 maart over. Vanaf dan zijn alle testlocaties van de GGD gesloten.

Meer informatie op onze testpagina.

Geen nieuwe vaccinatieronde

De minister heeft verder besloten dat er dit voorjaar geen nieuwe grootschalige vaccinatieronde komt. Alleen mensen met een medisch hoog risico en een verwijzing van een medisch specialist kunnen nog een extra herhaalprik krijgen. En u kunt nog bij de GGD terecht als u 12 jaar of ouder bent en nog geen prikken uit de basisserie of herhaalprik hebt gehad.