Pad tot huidige pagina

Herhaalprik tegen corona

4 oktober 2022

GGD Amsterdam is gestart met de herhaalprik met het vernieuwde vaccin tegen corona. Mensen die geboren zijn in 1955 of eerder kunnen meteen een afspraak maken. Zij hoeven niet te wachten op de uitnodiging.

Wie is aan de beurt

De eerste groepen die worden uitgenodigd zijn mensen met een hoger risico om ziek te worden. Dit zijn:

  • mensen vanaf 60 jaar;
  • mensen vanaf 12 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik;
  • bewoners van zorginstellingen;
  • mensen met het syndroom van Down.

Ook zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact krijgen snel een uitnodiging. In de loop van het najaar kan iedereen van 12 jaar en ouder met de basisvaccinatie(s) een herhaalprik krijgen.

Geboren in 1955 of eerder?

Mensen die zijn geboren in 1955 of eerder kunnen vanaf nu een afspraak maken. Zij hoeven dus niet te wachten op de brief.

Via de website www.planjeprik.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak inplannen voor de herhaalprik. U heeft hiervoor DigiD nodig. U kunt ook het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer bellen via 0800 7070. Dit kan iedere dag tussen 08.00 en 20.00 uur.

Herhaalprik beschermt bij opleving van het coronavirus

In het najaar en in de winter kan het coronavirus opleven. Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe beter een opleving van het coronavirus kan worden afgeremd.
De herhaalprik tegen corona kan:

  • beschermen tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden als gevolg van corona;
  • helpen voorkomen dat de zorg het te druk krijgt;
  • helpen om onder andere bedrijven, horeca en sportscholen open te houden doordat minder mensen ziek worden.

Vernieuwde vaccins

De herhaalprik in het najaar wordt gegeven met de vernieuwde mRNA-vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze beschermen tegen meer varianten van het coronavirus, zoals de omikronvariant. Iedereen vanaf 12 jaar kan de herhaalprik met het vernieuwde vaccin halen als zij daarvoor aan de beurt zijn. De herhaalprik kan worden gegeven vanaf drie maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting.

Om de herhaalprik te kunnen halen moet de basisserie van de coronavaccinatie zijn afgerond. Deze bestaat uit 2 prikken met het vaccin van BioNTech/Pfizer, Moderna of Novavax, of uit 1 prik met Janssen.

Al eerder uitgenodigd voor de herhaalprik tegen corona?

Heeft u eerder al een uitnodiging gehad voor een herhaalprik? Dan kunt u 3 maanden na uw laatste prik of coronabesmetting een herhaalprik halen. Ook als u al een herhaalprik heeft gehad. Kijk voor meer informatie ook op deze pagina van de Rijksoverheid.