Pad tot huidige pagina

Schurft-spreekuur voor studenten

26 oktober 2022

Het is overal in het nieuws te lezen en te horen: schurft (scabiës) is terug van weggeweest. Voornamelijk onder studenten komt schurft veel voor. Het aantal nieuwe gevallen stijgt eigenlijk al sinds 2012. Deze stijging is ook terug te zien in de toename van vragen over schurft én schurftuitbraken die bij GGD Amsterdam worden gemeld. Bij schurftuitbraken onder studenten of in studentenhuizen is een gecoördineerde aanpak noodzakelijk.

Schurft-spreekuur

Om de verspreiding van schurft af te remmen heeft het team Infectieziektebestrijding een schurft-spreekuur opgezet voor studenten. Een belangrijke toegevoegde waarde van het spreekuur is extra aandacht voor diagnostiek, het contactonderzoek en de coördinatie voor de groepsbehandeling.

Met het spreekuur hoopt GGD Amsterdam meer kennis op te doen over de barrières die studenten ervaren en meer inzicht te verkrijgen over de situaties waarin een besmetting heeft plaatsgevonden. Deze inzichten versterken de expertise van de GGD en maken de bestrijding effectiever.

Het spreekuur is op 12 oktober gestart en vindt elke woensdagochtend plaats op het hoofdkantoor van de GGD aan de Nieuwe Achtergracht in Amsterdam. Studenten bellen vooraf met de verpleegkundige van het team (020-5555 337) om een afspraak te maken. In dit gesprek beoordeelt de verpleegkundige of er noodzaak is dat de student zich op het spreekuur meldt.

Meer informatie over het schurft-spreekuur voor studenten: Schurft (scabiës) - GGD Amsterdam

Beeld: Monica Wong en Frank van Schie, verantwoordelijken bij GGD Amsterdam voor het schurft-spreekuur