Pad tot huidige pagina

Nieuwe stimuleringsregelingen Gezonde School van start

7 maart 2023

Amsterdamse scholen die aan de slag willen met een gezonde leefstijl voor hun leerlingen kunnen van 6 maart tot en met 17 april 2023 een ondersteuningsbudget en diverse andere stimuleringsregelingen aanvragen bij Gezonde School.

Het ondersteuningsbudget is aan te vragen voor alle scholen die gebruikmaken van bekostigd onderwijs in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo(middelbaar beroepsonderwijs ) en die een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend willen maken.

De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage van € 3.000 voor bijvoorbeeld taakuren of inzet van speciale activiteiten (lespakket, gastles). Daarnaast bestaat het aanbod uit scholing en 10 uur begeleiding en advies van een gespecialiseerde adviseur van de GGD Amsterdam. Na toekenning gaat de school aan de slag met één of meerdere vooraf vastgestelde thema’s. Meer informatie over aanvragen van het budget is te vinden op deze pagina.

Er zijn daarnaast ook drie stimuleringsregelingen aan te vragen om ervoor te zorgen dat scholen een (financiële) impuls krijgen om structureel aandacht te besteden aan ondergenoemde thema’s.

Voor meer informatie of vragen, neem contact op via gezondeschool@ggd.amsterdam.nl.