Pad tot huidige pagina

Wereld Suïcidepreventie Week

4 september 2023

De week van 4 tot en met 10 september is de Wereld Suïcidepreventie Week. Zondag de tiende is het World Suicide Prevention Day. We staan stil bij de mensen die er niet meer zijn. En we geven aandacht aan manieren om te voorkomen dat mensen sterven door zelfdoding.

Zie je het leven niet meer zitten? Of maak je je zorgen over een ander? Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 0800-0113 (gratis).

Suïcidepreventie in Amsterdam

GGD Amsterdam is in 2011 gestart met een suïcidepreventie programma. Destijds lag het aantal zelfdodingen in Amsterdam met 13,5 per 100.000 inwoners maar liefst 37% hoger dan het nationale cijfer (9,9 per 100.000 inwoners). Sinds de start van het preventieprogramma is er een dalende trend in Amsterdam te zien.

Aandacht voor jongeren

Van de Amsterdamse jongvolwassenen heeft 6 tot 10% last van psychische klachten. Zij ervaren veel stress, voelen zich eenzaam en somber. 7% van de Amsterdamse jongeren hebben er zelfs aan gedacht een einde aan hun leven te maken.

Unieke integrale aanpak suïcide

De integrale aanpak om het aantal zelfdodingen in de hoofdstad terug te dringen is uniek voor Nederland. Deze aanpak is gebaseerd op 4 pijlers:

1. Gatekeeperstrainingen

Gatekeepers zijn sleutelfiguren zoals beroepskrachten of vrijwilligers, die via hun werk in contact komen met suïcidale mensen. Dankzij de gatekeeperstraining zijn ze beter in staat zelfmoordgedachten op tijd te herkennen en bespreekbaar te maken. Gatekeeperstrainingen voor het onderwijs zijn speciaal gericht op jongeren.

Professionals kunnen contact opnemen met Lyna Polikar voor meer informatie of om een training aan te vragen: lpolikar@ggd.amsterdam.nl

2. Nazorg na poging

Mensen die na een suïcidepoging op de Spoedeisende Hulp terechtkomen krijgen begeleiding naar nazorg.

3. Hulpaanbod voor nabestaanden

Het bevorderen van een gevarieerd en toegankelijk lokaal hulpaanbod voor opvang en ondersteuning van nabestaanden.

4. Beperken middelen

Het beperken van de toegang tot dodelijke middelen.

Samenwerken voor goede mentale gezondheid

De integrale aanpak Suïcidepreventie werkt nauw samen met Thrive Amsterdam. Samen komen zij in beweging voor een mentaal gezonder Amsterdam. Daarnaast is de GGD bezig met een inventarisatie voor de eventuele implementatie van de STORM (Strong Teens and Resilient Minds) aanpak om depressie en zelfmoord specifiek bij jongeren preventief aan te pakken.

Interview

Lees het interview met Monique van Raan, casemanager suïcidepreventie bij GGD Amsterdam: Maak contact met de wanhoop en zoek samen de hoop