Pad tot huidige pagina

Zero Tolerance Day: stop meisjesbesnijdenis

1 februari 2024

Op 6 februari is het Zero Tolerance Day. Deze dag staat in het teken van de uitbanning van vrouwelijke genitale verminking (VGV), ook wel meisjesbesnijdenis genoemd. VGV komt nog altijd wereldwijd voor, ook in Nederland.

Onderzoek

Onderzoek naar de praktische uitvoering van het beleid rond VGV laat zien wat nodig is om VGV te stoppen: kennis en bewustwording over VGV, meer samenwerking met professionals met specifieke expertise en een grotere inzet van sleutelpersonen. Dit onderzoek is uitgevoerd door Vina Slev, onderzoekster bij GGD Amsterdam.

Bewustwording

GGD Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en de Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN) hebben samen onlangs een netwerkbijeenkomst gehouden om kennis en bewustwording over het onderwerp te vergroten.

Sleutelpersonen

Om de zorg rondom VGV zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te maken, zet GGD Amsterdam zijn netwerk van sleutelpersonen in. Zij maken VGV bespreekbaar en zijn het eerste aanspreekpunt voor vrouwen. “We zijn bruggenbouwers tussen 2 culturen. We gaan in de eigen taal en op een cultuur-sensitieve manier het gesprek aan. Dat is essentieel om over besnijdenis te kunnen spreken", zegt een sleutelpersoon.

Intakegesprek

Vrouwen die besneden zijn, kunnen via de sleutelpersonen begeleid worden naar de nazorgverpleegkundige van de GGD. Ze kunnen daar zonder doorverwijzing terecht. De verpleegkundige voert kosteloos een intakegesprek, brengt de klachten in kaart en bespreekt wat nodig is om te komen tot passende hulp.

Goede nazorg is de beste preventie. Vrouwen die goede nazorg hebben ontvangen, banen de weg voor een volgende generatie zonder besnijdenis.

Medische nazorg

GGD Amsterdam werkt nauw samen met de gynaecologen van het OLVG-ziekenhuis, die gespecialiseerd zijn in VGV. Vrouwen kunnen na het intakegesprek via de huisarts doorverwezen worden. Er vindt eerst een gesprek en een onderzoek plaats, daarna volgt een behandelplan. Ook kan doorverwezen worden naar de bekkenbodemfysio, psycholoog of seksuoloog. Een gynaecoloog zegt daarover: "Het is echt netwerkzorg, waarbij we kijken naar het geheel. Hierbij staat de vrouw en waar zij behoefte aan heeft centraal."

Preventie en veiligheid

Wanneer er zorgen zijn over een komende besnijdenis en de veiligheid van het meisje, kunnen (zorg)professionals advies inwinnen bij Veilig Thuis. Wanneer er besloten wordt om een melding te doen, kan Veilig Thuis een rol spelen in het onderzoeken van onveiligheid. “Ons doel is om duurzame veiligheid te realiseren voor alle betrokkenen”, aldus een Veilig Thuis-medewerker.

Contact

Petra Wisse, netwerkcoördinator VGV: pwisse@ggd.amsterdam.nl

Meer informatie