Pad tot huidige pagina
De ademtest Spironose is een coronasneltest die in de teststraat van GGD Amsterdam wordt ingezet.

Ademtest betrouwbaar: GGD Amsterdam en Breathomix werken samen aan hervatting

18 februari 2021

De SpiroNose ademtest wordt op korte termijn weer in gebruik genomen. Afgelopen week waren deze testen tijdelijk stilgelegd in verband met enkele onduidelijke testuitslagen. Het ging hier om een relatief klein aantal.

Uit onderzoek blijkt nu dat de ademtest zeer betrouwbaar is. Wel blijkt dat er bij het registreren en verwerken van uitslagen de kans bestaat op verkeerde interpretaties. Uit het onderzoek blijkt ook dat de automatisering van het testproces nog aandacht vraagt, net zoals training van personeel. De analyse heeft zichtbaar gemaakt dat hier ruimte is voor verbetering.

Het is de bedoeling van het Ministerie van VWS en GGD Amsterdam om in samenwerking met Breathomix, de producent van de SpiroNose, de implementatie rondom de ademtest zo goed mogelijk vorm te geven. Alle partijen willen zo snel mogelijk door met de test en zullen daarvoor een extra expertteam inzetten.