Pad tot huidige pagina

Amsterdammers met migratieachtergrond zwaarder getroffen door corona

20 mei 2021

Uit het onderzoek ‘Covid-19 en etniciteit’ blijkt dat Amsterdammers met een migratieachtergrond zwaarder zijn getroffen door het coronavirus. Zij werden relatief vaker opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van Covid-19 en hebben 2 tot 4 maal vaker een infectie met het coronavirus doorgemaakt. Ook ligt het sterftecijfer bijna 1,5 keer hoger.

Verklaringen hiervoor kunnen slechtere woon- en werkomstandigheden zijn, onderliggende aandoeningen als diabetes en overgewicht, taboe en angst rondom het hebben van een infectie. Daarbij kunnen taalbarrières leiden tot een informatieachterstand, wat invloed kan hebben op het wel of niet laten testen of vaccineren.

Het onderzoek, uitgevoerd door GGD Amsterdam, Amsterdam UMC en expertisecentrum Pharos, bevestigt wat al langer bekend is over gezondheidsverschillen tussen Amsterdammers met een migratieachtergrond en Amsterdammers met een Nederlandse achtergrond. Het maakt duidelijk dat extra inzet nodig is. GGD Amsterdam zet zich met partners in de stad in om deze doelgroepen beter in staat te stellen zich te beschermen tegen het coronavirus.

Bij de publicatie horen drie bijlagen. Deze kunt u hier downloaden:

Bijlage 1: Uitkomsten Helius-onderzoek policy brief etniciteit en Covid-19 (PDF, 4,2 MB)

Bijlage 2: Factsheet Covid en etniciteit aanvullend onderzoek GGD (PDF, 317 kB)

Bijlage 3: Plan van aanpak bereiken maximale vaccinatiegraad (PDF, 1,6 MB)

Het onderzoek

Het onderzoek ‘Covid-19 en etniciteit’ is gebaseerd op de HELIUS-studie (een lopend gezondheidsonderzoek naar Amsterdammers met verschillende achtergronden), groepsinterviews en registraties van sterfte en ziekenhuisopnames. Er is gekeken naar het voorkomen van infecties, ziekenhuisopnames en sterfte als gevolg van Covid-19 onder Amsterdammers met een Turkse, Marokkaanse, Ghanese en Surinaamse migratieachtergrond, diverse kleinere migrantengroepen en Amsterdammers van Nederlandse afkomst. Ook zijn de mate van naleving van de preventiemaatregelen en de test- en vaccinatiebereidheid in het onderzoek meegenomen. Het onderzoek ‘Covid-19 en etniciteit’ is gefinancierd door ZonMw.