Pad tot huidige pagina

Amsterdamse aanpak suïcide werkt

10 september 2020

In 2020 extra trainingen om effecten coronacrisis te beperken

Donderdag 10 september is de jaarlijkse Wereld Suïcide Preventie dag. In Amsterdam ligt het aantal zelfdodingen voor het vijfde jaar rij op het niveau van het landelijk gemiddelde. De door de GGD ontwikkelde integrale aanpak voor het voorkomen van suïcide lijkt daarmee te werken en loopt door. De coronacrisis heeft grote impact op het leven van veel Amsterdammers. Daarmee nemen de risicofactoren die kunnen leiden tot zelfdoding toe. Om die reden heeft de GGD in 2020 extra trainingen aan het preventieprogramma toegevoegd.

In 2019 hebben 90 Amsterdammers zelfmoord gepleegd. Dit cijfer is gelijk aan het landelijk gemiddelde van 10,4 mensen die zelfmoord plegen per 100.000 inwoners. Tot 2014 waren de gemiddelde suïcidecijfers voor Amsterdam veel hoger dan het gemiddelde cijfer voor Nederland. De GGD Amsterdam is in 2011 gestart met een suïcidepreventie programma. Destijds lag het cijfer met 13,5 per 100.000 inwoners nog 37% hoger dan het nationale cijfer (9,9 per 100.000 inwoners). Sinds de start van het preventieprogramma is er een dalende trend in Amsterdam te zien.

Suïcidepreventie programma

De aanpak om het aantal zelfdodingen in de hoofdstad terug te dringen is uniek voor Nederland en stoelt op 4 pijlers.

  • Verbeterde vroeg signalering door training van gatekeepers (sleutelfiguren)
  • Actieve toeleiding naar nazorg voor suïcidepogers op de Spoedeisende Hulp
  • Bevorderen van een gevarieerd en toegankelijk lokaal hulpaanbod voor opvang en ondersteuning van nabestaanden
  • Beperken toegang tot dodelijke middelen

Bij de aanpak werkt de GGD nauw samen met Thrive Amsterdam: de beweging voor een mentaal gezonder Amsterdam.

Extra trainingen voor gatekeepers

Bekende risicofactoren voor suïcides nemen toe als gevolg van de coronamaatregelen en de krimp van de economie. Dit zijn niet alleen (dreigende) werkloosheid en financiële problemen, maar bijvoorbeeld ook eenzaamheid, sociaal isolement en psychische trauma’s. Om de effecten van de coronacrisis te beperken, breidt de GGD samen met Thrive Amsterdam het trainingsaanbod uit. Speciale aandacht daarbij hebben de mensen in de sociale- en in de schuldhulpverlening. Het is heel belangrijk dat zij getraind worden om suïcidaliteit te herkennen en bespreekbaar te maken. Dit geldt ook voor de gemeentelijke collega’s die betrokken zijn bij de uitvoering van de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers en ZZP ers (Tozo) Zij hebben dagelijks contact met ondernemers die wellicht niet alleen financieel maar ook mentaal in de knel zijn geraakt.

Meedenken en praten over zelfdoding en het voorkomen daarvan?

Dat kan donderdagmiddag 10 september tijdens de digitale talkshow "DOODZONDE, Zelfmoord is nooit alleen". Voor meer informatie en aanmelden zie www.113.nl/actueel/livestream-talkshow-doodzonde-op-10-september

Meer informatie en hulp?