Pad tot huidige pagina

Besmettingen Koningsdag grotendeels binnenshuis

19 mei 2021

De GGD Amsterdam heeft na bron- en contactonderzoek in totaal 483 positieve meldingen COVID-19 waarvan de besmetting is gekoppeld aan Koningsdag of -nacht geregistreerd. Binnen deze 483 meldingen zijn 16 clusters vastgesteld. Het overgrote deel van de besmettingen heeft binnenshuis in de privésfeer plaatsgevonden

Deze 483 personen zien Koningsdag als meest waarschijnlijke bron voor hun infectie, of zijn in hun besmettelijke periode op Koningsdag aanwezig geweest en dus mogelijk een bron geweest voor anderen. Als we kijken naar de leeftijdsverdelingen in deze groep positieve meldingen tijdens Koningsdag en -nacht, is de meerderheid van de positieve meldingen gevonden in de groep jongvolwassen; namelijk 47 procent bij 19- tot 24-jarigen en 28 procent bij 25- tot 30-jarigen. Er is voor 287 van deze 483 personen aangegeven dat zij aanwezig zijn geweest in een drukke mensenmassa in het centrum of in een druk park in Amsterdam gedurende Koningsdag.

Meer dan 80 procent binnenshuis

Uiteindelijk zijn binnen de 483 positieve meldingen 16 clusters in beeld gebracht (het zijn er 17 in de data, maar één cluster heeft alleen maar cases van buiten onze veiligheidsregio). Deze clusters bevatten 3 of meer cases. Uit de data van de clusters komt naar voren dat:

  • Het merendeel van deze clusters ontstond binnen in huis (81 procent)
  • Er binnen deze clusters in totaal 67 personen met een positieve testuitslag in beeld zijn gebracht. Bron- en contactonderzoek laat zien dat de clustervorming plaatsvond bij voornamelijk huisfeesten waar tussen de 4 en 40 mensen aanwezig waren

Maatregelen niet nageleefd

Het bron- en contactonderzoek geeft aan dat er op Koningsdag geen afstand is gehouden en dat grote groepen mensen bij elkaar kwamen. Het niet naleven van de maatregelen tijdens Koningsdag was onverstandig en heeft geleid tot besmettingen. Het exacte aantal daarvan zullen we uiteindelijk nooit helemaal kunnen achterhalen, omdat niet iedereen aangeeft waar hij of zij deze dag aanwezig was en niet iedereen zich laat testen.