Pad tot huidige pagina

Boosterprik voor mensen uit 1939 en eerder

25 november 2021

Als u geboren bent in 1939 of eerder kunt u nu telefonisch en online een afspraak maken voor uw boosterprik. U hoeft niet op de uitnodiging van het RIVM te wachten.

Afspraak kan online en telefonisch

U kunt uw afspraak op twee manieren maken:

  • Online via www.coronavaccinatie-afspraak.nl (met DigiD).
  • Telefonisch: bel met het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer 0800-7070 (dagelijks van 08.00 - 20.00 uur). Houd er rekening mee dat u door drukte wellicht even moet wachten.

Het heeft geen zin een afspraak te maken als u niet in de leeftijdsgroep valt.  De ingeplande afspraken worden iedere dag gecontroleerd op geboortejaar.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden voor de boosterprik:

  • U kunt deze extra prik pas halen vanaf 6 maanden na uw laatste coronavaccinatie (en het moment waarop u dus volledig gevaccineerd was). Of 6 maanden na uw laatste besmetting met covid-19.
  • U bent thuiswonend. Als u in een zorginstelling woont, hoeft u geen contact op te nemen met GGD Amsterdam. U krijgt dan een uitnodiging via uw instelling en wordt daar gevaccineerd.
  • U krijgt uw extra prik twee weken voor of twee weken na een eventuele griepprik.

Partner mee?

Als uw partner mee wilt komen voor de boosterprik, probeert de GGD daarbij te helpen. Maak in dat geval de afspraak telefonisch en geef aan dat u samen wilt komen. Uw partner moet 60 jaar of ouder zijn. En voor uw partner geldt uiteraard ook dat de laatste volledige coronavaccinatie of besmetting met covid-19 een half jaar geleden moet zijn.

Extra bescherming

De boosterprik is een extra prik bovenop de eerdere basisvaccinatie(s). De prik helpt uw afweersysteem, zodat u goed beschermd blijft tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname door het coronavirus. De booster is een mRNA-vaccin, dus BioNTech/Pfizer of Moderna. Het maakt niet uit welk vaccin u eerder heeft gekregen. U kunt niet zelf kiezen welk vaccin u krijgt.

Boosterprik voor zorgpersoneel

Mensen in de zorg die direct contact hebben met patiënten, krijgen ook een boosterprik aangeboden. Op de website van de Rijksoverheid staat hoe dit wordt georganiseerd

Meer informatie

Meer informatie over de boosterprik vindt u de websites van het RIVM en de Rijksoverheid. Of lees de Q&A van GGD GHOR Nederland.

Coronavaccinatie in Amsterdam
Vaccinatielocaties van GGD Amsterdam