Pad tot huidige pagina

Vaccinatiebewijs voor buitenlandse vaccinaties

26 augustus 2021

Bent u in het buitenland gevaccineerd en wilt u in Nederland een vaccinatiebewijs aanvragen? We zetten de landelijke regels op een rij.

In English

Om een Nederlands vaccinatiebewijs te krijgen, moeten uw vaccinaties in Nederland zijn geregistreerd. Als u hier uw vaccinatie(s) krijgt, gebeurt dat automatisch. Bent u in het buitenland gevaccineerd, dan zijn er verschillende scenario’s.

Scenario’s als u volledig gevaccineerd bent

1. Volledig gevaccineerd buiten de EU

U kunt uw vaccinatie(s) in Nederland registreren als u:

  • Nederlander bent, of
  • In Nederland woont, of
  • Gevaccineerd bent op Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

Het registreren van uw vaccinaties gebeurt in Utrecht. U kunt hiervoor een afspraak maken via 030 – 8002899. Ook als u één keer buiten de EU bent gevaccineerd en één keer in Nederland, moet u een afspraak maken om langs te komen in Utrecht.

Na de registratie krijgt u een coronabewijs, dat u kunt uploaden in de CoronaCheck-app.

2. Volledig gevaccineerd in een ander EU-land

U krijgt een coronabewijs (Digitaal Corona Certificaat) van het land waar u uw vaccinaties heeft gehaald.

3. 1x in Nederland en 1x in een ander EU-land

Het land waar u uw 2e prik heeft ontvangen, is verantwoordelijk voor uw coronabewijs (Digitaal Corona Certificaat). Op dit moment is het in Nederland nog niet mogelijk een coronabewijs te krijgen als u de 1e prik in een ander EU-land hebt ontvangen en de 2e in Nederland. Op de website van de Rijksoverheid kunt u de ontwikkelingen hierover in de gaten houden. Heeft u een coronabewijs nodig, dan adviseren we u om u te laten testen.

4. Als het vaccin niet is goedgekeurd door de EMA

In dit geval is het niet mogelijk om een vaccinatiebewijs te krijgen in de CoronaCheck-app of -website. U kunt wel een coronabewijs krijgen met een testbewijs of een herstelbewijs.

2e vaccinatie in Nederland halen

Bent u een keer gevaccineerd in het buitenland (binnen of buiten de EU), en wilt u uw 2e vaccinatie in Nederland halen? U kunt hiervoor een aanvraag indienen via een speciaal formulier (NL/EN).

Bent u een keer gevaccineerd met een vaccin dat niet door de EMA is goedgekeurd, en wilt u in Nederland uw 2e vaccinatie halen? Neem dan contact op met GGD Amsterdam om te overleggen wat u het beste kunt doen: 020 – 555 5202.