Pad tot huidige pagina

Vaccinatielocatie in Sportcentrum Caland weer open

12 juni 2021

De vaccinatielocatie in Sportcentrum Caland is vandaag weer gewoon open. Vrijdag was de vaccinatie in deze locatie tijdelijk gepauzeerd. Bij de voorbereiding van de vaccins werd een hele lichte verkleuring in de optreknaalden opgemerkt.

Omdat zorgvuldigheid en veiligheid bij het vaccineren leidend zijn, is uit voorzorg besloten om het vaccineren op deze locatie tijdelijk stop te zetten. GGD Amsterdam heeft het RIVM gevraagd te onderzoeken hoe de verkleuring kan optreden.

Uit het eerste onderzoek van het RIVM blijkt dat het om een verkleuring van het siliconenlaagje gaat dat altijd op iedere naald aanwezig is. Het gaat hierbij om de optreknaalden, niet de injectienaalden waarmee de vaccinatie wordt gezet. Dit is geen reden tot zorg, het RIVM heeft dan ook aangegeven dat het vaccineren veilig kan worden voortgezet. Daarbij blijven we de kwaliteit van de vaccins en het vaccineren zoals altijd nauwgezet monitoren.

Meer informatie