Pad tot huidige pagina

Werken aan een gezonde leeromgeving op school

17 mei 2022

De fysieke en mentale gezondheid van de jeugd staat onder druk door de impact van corona. Met het programma Gezonde School Amsterdam kunnen scholen bijdragen aan de lichamelijke, sociale en mentale gezondheid van leerlingen.  De aanmelding voor het nieuwe schooljaar is geopend.

Het programma Gezonde School Amsterdam kent een integrale aanpak waarbij scholen gefaseerd werken aan verschillende gezondheidsthema’s. Scholen kiezen zelf de thema’s waaraan ze willen werken. Denk bijvoorbeeld aan welbevinden, voeding of sport en beweging. Een Gezonde School adviseur van GGD Amsterdam ondersteunt de school hierbij. Zo werken de scholen aan een sterk en samenhangend gezondheidsbeleid, waarbij alle inspanningen gewaarborgd blijven.

Ondersteuning vanuit het programma

Wat houdt de ondersteuning van het programma Gezonde School Amsterdam in?

  • Advies en procesondersteuning op maat door een ervaren adviseur met kennis van de verschillende gezondheidsthema’s.
  • Toegang tot kennis, middelen en een breed netwerk aan partners in de wijk voor aanvullende ondersteuning en optimale integratie van gezondheid.
  • Ondersteuning bij alle inspanningen gericht op het behalen van themacertificaten en het vignet Gezonde School voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Aanmelden voor het nieuwe schooljaar

Voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 heeft het programma een aantal plekken vrij voor het ondersteunen van scholen met leerlingen die meer risico lopen op het ontwikkelen van een ongezonde leefstijl.