Pad tot huidige pagina

Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020

9 september 2021

Bijna een kwart van de inwoners van Amsterdam gaf eind vorig jaar aan zich door de coronacrisis somberder te voelen. Vooral relatief jonge Amsterdammers hebben psychische klachten. Dit blijkt uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020.

De monitor laat ook zien dat het percentage rokers daalde van 27% in 2016 naar 22% in 2020, dat 24% van de Amsterdammers in de coronatijd minder alcohol is gaan drinken en dat er minder lachgas wordt gebruikt.

Bekijk de gehele monitor:

Niet gelijk verdeeld

Gezondheidsproblemen zijn niet gelijk verdeeld over de stad: inwoners met een laag opleidingsniveau, een minimuminkomen of een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaker lichamelijke en mentale klachten en een ongunstigere leefstijl. Inwoners van de stadsdelen Centrum, West en Zuid beoordelen de eigen gezondheid positiever dan inwoners van Noord, Zuidoost en Nieuw-West.

Wethouder Kukenheim (Zorg): “Dit zijn zorgwekkende cijfers voor wat betreft de mentale gezondheid, maar ze bevestigen de verhalen die we horen in de stad. Door de coronacrisis zijn veel mensen op zichzelf teruggeworpen en voelen meer Amsterdammers zich somber, gestrest en vermoeid. Voor mij toont dit aan dat we veel meer moeten investeren in mentale gezondheid. Zo ga ik mij er hard voor maken dat in alle wijken van de stad een plek is voor mensen die het mentaal zwaar hebben.”

Wat gaan we met de cijfers doen?

De Gezondheidsmonitor geeft vele concrete inzichten in de gezondheid van Amsterdammers. De cijfers maken het mogelijk om gericht keuzes te maken waar we als gemeente, samen met onze vele partners in de stad, de komende jaren op in kunnen zetten. De Amsterdamse Nota Gezondheidsbeleid 2021-2025 die dit najaar uitkomt, zal hier richting in geven.

Over de monitor

Iedere vier jaar wordt het onderzoek in het kader van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor door de GGD uitgevoerd onder zelfstandig wonende inwoners van 18 jaar en ouder. De monitor 2020 is uitgevoerd tijdens de tweede coronagolf (periode 10 september tot en met 16 december 2020). In het onderzoek is dan ook specifiek gevraagd wat de invloed was van de coronacrisis op een groot aantal gezondheidsthema’s.

Meer informatie: