Pad tot huidige pagina

Gezondheidsmonitor toont aan: jongeren minder gelukkig

31 mei 2022

De coronaperiode heeft een grote impact gehad op het welzijn van jongeren. Dat blijkt uit de landelijke Corona Gezondheidsmonitor Jeugd en de Jongvolwassenenmonitor 2021. Deze onderzoeken zijn het afgelopen jaar voor het eerst uitgevoerd in Amsterdam. De resultaten vragen om meer aandacht voor mentale gezondheid en passende maatregelen ter verbetering.

Uitkomsten landelijke Gezondheidsmonitor

Tijdens de coronaperiode maakten jongeren gebeurtenissen mee die een stempel drukten op het gevoel van gelukkig zijn. Het gaat dan om de quarantainemaatregelen, coronabesmettingen, beperkte sociale contacten, ziekenhuisopnamen en ziekte of overlijden van een naaste. Hieronder vindt u een greep uit de cijfers toegespitst op jongeren en jongvolwassenen. Voor een uitgebreider overzicht wijzen wij u op de Factsheet Gezondheid en welzijn jongeren-jongvolwassenen.

 • Cijfers gezondheidsmonitor Jeugd (13-16 jaar) Amsterdam
  • In het najaar van 2021 voelt driekwart van de jongeren zich meestal (zeer) gelukkig. Een kwart dus niet.
  • Drie op de tien jongeren ervaart psychische klachten.
  • Bijna één op de drie jongeren voelt zich soms tot altijd eenzaam.
  • Zes procent heeft in het voorgaande jaar (heel) vaak suïcidale gedachten gehad.
 • Cijfers gezondheidsmonitor jongvolwassenen (16-25 jaar) Amsterdam
  • De helft van de 16- tot 25-jarigen geeft aan (heel) veel stress te ervaren.
  • 21 procent voelt zich (zeer) ernstig eenzaam.
  • Meer dan de helft ervaart psychische klachten.

Achteruitgang mentale gezondheid onderdeel van eerdere trend

Hoewel de coronaperiode onze zorg voor de mentale gezondheid van jongeren op scherp heeft gezet, ervoeren jongvolwassen al voor de coronacrisis een toename van mentale klachten. Dat blijkt uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor (AGM) die al langer wordt uitgevoerd. De AGM laat bijvoorbeeld zien dat jongvolwassenen (18-24 jaar) in het najaar van 2020 vaker depressieve klachten en eenzame gevoelens ervoeren dan in 2016. Voor ernstige psychische klachten is de stijgende trend al ingezet sinds 2008 en 2012. Ook de AGM toont aan dat de coronacrisis het mentale welzijn negatief beïnvloed heeft.

Thrive Amsterdam: Amsterdam Mentaal Gezond

Omdat we al eerder zagen dat de mentale gezondheid van jongeren achteruit ging, zijn we in 2019 gestart met de sociale beweging Thrive Amsterdam Mentaal Gezond. Daarbinnen werken we samen met Amsterdammers en andere partners aan het voorkomen van mentale klachten. Tijdens de coronaperiode zijn er vanuit Thrive veel projecten gestart met het doel de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren.

Het programma loopt tot eind dit jaar en er wordt gewerkt aan een actieplan voor na 2022. We moeten nu duurzaam inzetten op het voorkomen van mentale klachten en willen daarbij nadrukkelijk samenwerken met Amsterdammers en andere belanghebbende partijen in de stad. Alleen samen kunnen we het tij keren.

Wat bestaat er nog meer?

Naast Thrive bestaan er veel andere programma’s en projecten die het voorkomen van mentale problemen en het verbeteren van de mentale gezondheid als prioriteit op de agenda hebben. Bijvoorbeeld het programma Positief Perspectief, gericht op de preventie van jeugdproblematiek en de Gezonde School-aanpak, waarbinnen VO-scholen ondersteund worden om met het thema welbevinden aan de slag te gaan. Daarnaast biedt JouwGGD een online omgeving waar jongeren kunnen chatten en online hulp kunnen krijgen bij mentale klachten. En bij @ease kunnen jongeren zonder afspraak terecht op inloop voor een gesprek.

Meer informatie