Pad tot huidige pagina

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020 gepubliceerd in de regio Amstelland gemeenten: mentale gezondheid verslechterd, minder rokers, overgewicht onveranderd hoog

5 april 2022

Onlangs zijn in Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn de gemeentelijke factsheets ‘Gezondheid en Welbevinden in ….’ gepubliceerd waarin de resultaten zijn beschreven van de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020. In alle regiogemeenten zien we een ongunstige trend voor de mentale gezondheid; we zien een toename van psychische klachten en mensen voelen zich vaker eenzaam.

In alle regiogemeenten werd in 2020 juist weer minder vaak gerookt als in de voorgaande jaren; gemiddeld rookt nog 1 op de 7 Amstellanders. Ook zien we in de regio een dalende trend in het alcoholgebruik; met name in Aalsmeer en Ouder-Amstel. Overgewicht blijft onveranderd hoog; ongeveer 4 op de 10 volwassenen heeft overgewicht. Voor deze, en andere thema’s, is ook onderzocht wat de invloed was van de coronacrisis.

Iedere vier jaar wordt de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen door de GGD uitgevoerd onder zelfstandig wonende inwoners van 18 jaar en ouder. Er worden vragen gesteld over een breed scala aan gezondheidsthema’s waaronder lichamelijke gezondheid (oa ervaren gezondheid, chronische aandoeningen), psychische/maatschappelijk welbevinden (oa stress, veerkracht, huiselijk geweld, discriminatie), zorg (oa  mantelzorg), leefstijl (oa genotmiddelen, voeding, bewegen) en fysieke omgeving (oa geluidhinder). De monitor 2020 is uitgevoerd tijdens de tweede coronagolf (periode 10 september tot en met 16 december 2020).

Meer weten?

Ga voor alle resultaten uit de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020 naar onze website Gezondheid in Beeld. U vindt hier de rapportages voor Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn. Met vragen kunt u terecht bij Claudia Verhagen, Onderzoeker, Gezond Leven. Email: cverhagen@ggd.amsterdam.nl