Pad tot huidige pagina

GGD Amsterdam-Amstelland zet miljoenste vaccinatie

17 augustus 2021

De GGD Amsterdam-Amstelland heeft vorige week de miljoenste prik gezet. Vanaf de start van de landelijke vaccinatie in januari zijn er op de 5 vaccinatielocaties van de GGD, door de mobiele prikteams en op de mobiele priklocaties samen 1 miljoen vaccinaties gezet.

In de regio Amsterdam-Amstelland is inmiddels ruim 57 procent van de inwoners boven de 12 jaar door de GGD volledig gevaccineerd. Zes procent heeft de eerste vaccinatie gehad.
Wethouder Simone Kukenheim (Zorg): “We gaan van grootschalige vaccinaties steeds meer naar een wijk- en doelgerichte aanpak. We bezoeken nu intensiever buurten en wijken om zoveel mogelijk mensen te informeren en te vaccineren. Zo proberen we de vaccinatiebereidheid verder te vergroten en het vaccineren zo laagdrempelig mogelijk te maken, juist in die buurten waar we zien dat de vaccinatiegraad nog achterblijft”.

De komende weken kunnen inwoners zonder afspraak voor hun eerste en tweede vaccinatie nog steeds terecht bij de GGD vaccinatielocaties of bij de mobiele prikteams.