Pad tot huidige pagina

GGD lanceert Sterk en Zwak in Amsterdam, Jeugd

22 april 2021

Onderzoekers van de afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie hebben in het rapport ‘Sterk en Zwak in Amsterdam, Jeugd’ de gezondheid en het welzijn van de Amsterdamse jeugd (van 0 tot en met 18 jaar) van vóór de start van de coronacrisis in beeld gebracht.

Daarbij is onder andere gekeken naar overgewicht, vaccinatiegraad, alcoholgebruik, huiselijk geweld, huisvesting, kindvriendelijke buurt, lidmaatschap van een (sport)vereniging, basisschooladvies, eenzaamheid en Halt-verwijzingen. Met kleurcodes (van donkergroen tot rood) wordt een helder beeld van de verschillen (de sterke en zwakke punten) tussen en binnen de Amsterdamse gebieden en stadsdelen geschetst.

De problematiek verschilt sterk per gebied en per stadsdeel. Waar bijvoorbeeld Bijlmer-Centrum op veel gebieden relatief zwak (‘rood’) scoort, is de score op het domein Ongezonde Leefgewoonten juist sterk. In twee van de drie gebieden met een donkergroene eindscore (‘sterk’), Oud-Zuid en Watergraafsmeer, is dit juist andersom: deze gebieden scoren op vrijwel alle leefdomeinen relatief gunstig, behalve voor Ongezonde Leefgewoonten.

In het rapport wordt publieke gezondheid verbonden met het sociaal domein, waardoor gezondheidsachterstanden effectief kunnen worden aangepakt. Met ‘Sterk en Zwak in Amsterdam, Jeugd’ in de hand kunnen professionals in het sociaal domein met elkaar in gesprek over de sociale opgave en kansen in een gebied of stadsdeel. Op die manier kan het rapport bijdragen aan een passende lokale en integrale aanpak van gezondheidsverschillen.

De publicatie is openbaar gemaakt  in de vorm van een interactieve PDF, die gedownload kan worden vanaf de website van de GGD Amsterdam (PDF, 16 MB)Let op: open deze pdf in Acrobat Reader in plaats van uw browser om volledig gebruik te kunnen maken van alle functionaliteit.