Pad tot huidige pagina

GGD Amsterdam scherpt advies voor hulp bij het huishouden aan

23 februari 2021

GGD Amsterdam adviseert medewerkers in de HBH (Hulp bij het huishouden) om tijdens hun werk bij cliënten thuis een chirurgisch mondmasker type II te dragen. Dit advies is erop gericht om medewerkers en cliënten zo optimaal mogelijk te beschermen tegen het coronavirus.

Extra bescherming nodig

Tot nu toe werd het dragen van een chirurgisch mondmasker type II alleen geadviseerd in situaties waarbij het bewaren van 1,5 meter afstand tot een cliënt onmogelijk was. Dit vanuit de overtuiging dat waar de afstand in theorie wel kan worden bewaard, dit ook in de praktijk gebeurt. Recent onderzoek op basis van signalen uit het werkveld wijst echter anders uit.

Medewerkers zijn gemiddeld 1,5 uur bij een cliënt in huis. Mede gelet op de werkzaamheden is de kans groot dat zij niet de hele tijd voldoende afstand kunnen houden tot hun cliënt. Dit leidt tot een groter risico op besmetting voor beide partijen.

Mondneusmasker bij entree

Om deze risico’s te minimaliseren is het advies dat medewerkers direct bij binnenkomst van een woning een chirurgisch mondmasker type II dragen. Dit advies geldt ook als het in theorie wel mogelijk is om afstand te houden, bijvoorbeeld omdat de woning groot genoeg is.

Download de werkinstructie (PDF, 146 kB)