Pad tot huidige pagina

GGD Amsterdam/Amstelland brengt jaarverslag 2018 uit

18 juli 2019

Vooral voorkomen, soms genezen.

Sinds 1901 ontleent de GGD haar bestaansrecht aan het verkleinen en voorkomen van gezondheidsverschillen. De opdracht die het nieuwe Amsterdamse College van B en W in mei 2018 meegeeft, past de GGD dan ook als een jas.

Het bestrijden van ongelijkheid in gezondheid wordt prioriteit. We maken een integrale, buurtgerichte aanpak om de grote verschillen in gezonde levensjaren tussen sociaaleconomische groepen terug te dringen (uit het Coalitieakkoord Een nieuwe lente, een nieuw geluid). In dit jaarverslag staan veel voorbeelden van hoe de GGD in 2018 invulling heeft gegeven aan deze opdracht.

In de bijna 120 jaar dat de GGD bestaat is onze manier van werken- de visie op publieke gezondheid- veranderd. We weten steeds meer over preventie en over “wat echt werkt” en we passen onze dienstverlening daarop aan. In 2018 hebben we daarom werk gemaakt van de eerste 1000 dagen aanpak waarbij we (toekomstige)Amsterdamse ouders al voor de geboorte van hun kind (vanaf min negen maanden) tot het kind twee jaar oud is, extra ondersteunen.

Een belangrijke mijlpaal in 2018, ook in het kader van preventie, was de oprichting van Sarphati Amsterdam: een onderzoeksinstituut waarin de gemeente (GGD Amsterdam) en Amsterdamse kennisinstellingen samenwerken aan innovatief en interdisciplinair onderzoek om welvaartsziekten te voorkomen.

In lijn met het coalitieakkoord hebben we in 2018 extra ingezet op een gebiedsgerichte aanpak waarbij de aandacht nog nadrukkelijker uit is gegaan naar de meest kwetsbare groepen. Daarbij zoeken we de samenwerking op met andere gemeentelijke partners en investeren we in onze relatie met zorgaanbieders.

In de stadsdelen zijn adviseurs gezondheid en welbevinden aangesteld en de jongerenspreekuren ‘soa- en seksuele gezondheidszorg’ (Sense) zijn uitgebreid naar stadsdeel West.

In 2018 doen we sommige dingen niet (meer) of anders. We hebben hard gewerkt aan de vaststelling van het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidzorg en het Landelijk Professioneel Kader. Hiermee hebben de jeugdgezondheidsprofessionals meer ruimte voor het bieden van zorg op maat. Het gaat dan om de vorm, frequentie en inhoud van de contactmomenten.

2018 laat ons nieuwe inzichten en mooie herinneringen na en stelt ons tegelijkertijd voor de nodige uitdagingen. We kijken terug op een zeer geslaagde 22ste internationale Aidsconferentie, eind juli. De stad Amsterdam heeft daarmee een duidelijk visitekaartje afgegeven.

Een belangrijke uitdaging ligt in het verbeteren van de vaccinatiegraad voor schoolkinderen in de Amsterdamse regio. In 2018 is de vaccinatiegraad verder gedaald ten opzichte van 2017 en komt daarmee onder de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie.

We gaan er vanuit dat u met dit verslag een goed beeld krijgt van het werk van de GGD in 2018 en wensen u veel leesplezier.

Ga naar het jaarverslag 2018