Pad tot huidige pagina

Minder tijd tussen eerste en tweede prik

18 juli 2021

Minister De Jonge heeft aangegeven dat de tijd die tussen twee vaccinaties zit, kan worden verkort. Om deze reden wordt het interval voor nieuwe afspraken met een mRNA-vaccin, zoals BioNTech/Pfizer en Moderna,  bij de GGD vanaf maandag 19 juli verkort tot 28 dagen. Tot nog toe gold een minimum van 35 dagen.

Bij het inplannen van vaccinaties met een mRNA-vaccin kan de GGD geen onderscheid maken tussen vaccinaties met BioNTech/Pfizer of Moderna. Het aantal wordt nu 28 dagen, omdat dat het minimaal toegestane interval van het Moderna-vaccin is.

Voor mensen die al een afspraak hebben staan voor een tweede vaccinatie, is het niet mogelijk deze interval te verkorten. Hiervoor is op dit moment onvoldoende vaccin beschikbaar. U wordt dan ook verzocht hierover geen contact op te nemen met de GGD, omdat er geen gehoor zal worden gegeven aan verzoeken om deze afspraken te vervroegen.