Pad tot huidige pagina
Vaccinatie met BioNTech/Pfizer in vaccinatielocatie AFAS Live in Amsterdam.

Nieuwe leeftijdsgroepen alleen met Moderna of BioNTech/Pfizer

3 juni 2021

Het ministerie van VWS heeft besloten om nieuwe leeftijdsgroepen alleen nog te vaccineren met een mRNA-vaccin. Hiermee volgt het ministerie het advies van de Gezondheidsraad op.

Volgens de Gezondheidsraad blijkt ook uit de meest recente cijfers dat Janssen een voldoende veilig en effectief vaccin is. Voor de landelijke vaccinatiestrategie adviseert de Gezondheidsraad echter om de leeftijdsgroepen die nog aan de beurt komen vanaf nu een mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna aan te bieden. In bepaalde gevallen is het volgens de Gezondheidsraad wel verstandig om het Janssen-vaccin aan te bieden, omdat mensen met één prik direct volledig gevaccineerd zijn. Wat betekent dit voor u?

U heeft een afspraak voor een vaccinatie met Janssen

Heeft u een afspraak staan voor het Janssen-vaccin, bijvoorbeeld omdat u geboren bent in 1967, 1968 of 1976? Dan kunt u deze gewoon door laten gaan. Als u de gemaakte afspraak met Janssen wilt wijzigen kan dat, hoewel dat niet nodig is.  Dit doet u door te bellen naar het nummer dat in de uitnodiging staat. Houd er rekening mee dat u iets later aan de beurt kunt zijn.

Het is niet mogelijk om op de vaccinatielocatie te vragen naar een ander vaccin. Daarvoor is er niet genoeg voorraad op de locaties.

U bent al gevaccineerd met Janssen

Als u het vaccin van Janssen al heeft gekregen, hoeft u zich geen zorgen te maken. "Iedereen die het Janssen-vaccin heeft gekregen, heeft daar verstandig aan gedaan en ook gemaakte afspraken zijn verstandig om na te komen", zegt de Gezondheidsraad. Janssen beschermt goed tegen ernstige vormen van COVID-19. Ook de EMA beoordeelt het Janssen-vaccin als veilig en effectief.

U wilt graag het vaccin van Janssen

De minister onderzoekt nog of het mogelijk is om Janssen als keuze-optie aan te bieden voor wie dat wil.

Meer informatie