Pad tot huidige pagina

Nieuwe instrumenten meten zelfredzaamheid van jongeren en gezinnen

26 juni 2020

De GGD Amsterdam, het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en Praktikon hebben de Zelfredzaamheid-Matrix-Jongeren (ZRM-Jongeren) en ZRM-Huishoudens ontwikkeld. Beide zijn een uitbreiding op de al bestaande ZRM voor volwassenen. Met de drie ZRM-instrumenten kan de zelfredzaamheid van cliënten vanaf 12 jaar zowel individueel als onderdeel van een huishouden worden gemeten.

Belangrijke leefdomeinen

De twee nieuwe meetinstrumenten brengen de zelfredzaamheid in kaart op belangrijke domeinen. De ZRM-Jongeren omvat dezelfde dertien leefdomeinen als de Zelfredzaamheid-Matrix (voor volwassenen), maar indicatoren binnen elk van deze domeinen zijn toegespitst op minderjarige jongeren.

De ZRM-Huishoudens richt zich op het functioneren van een huishouden als geheel. Met de vijf domeinen Financiën op huishoudniveau, Huisvesting, Organisatie van huishouden, Huiselijke relaties en Sociale omgeving bepaal je de mate van zelfredzaamheid van een meerpersoonshuishouden. Wanneer kinderen deel uitmaken van een huishouden, kun je het supplement “kind(eren) in gezin” gebruiken met nog zes aanvullende domeinen: Gezinsstructuur, Lichamelijke verzorging, Emotionele ondersteuning, Socialisering, Opvang en Scholing.

Op elk domein is de mate van zelfredzaamheid te scoren op vijf niveaus, van ‘’volledig zelfredzaam’’  tot ‘’acute problematiek’’. Hulpverleners kunnen deze informatie gebruiken om de best passende begeleiding aan te bieden en de ontwikkeling van de jongere of het gezin te volgen.

Borging bruikbaarheid en validiteit

De ZRM-Jongeren en de ZRM-Huishoudens zijn ontwikkeld met experts uit het veld van de jeugd- en opvoedhulp, jeugdgezondheidszorg, openbare gezondheidszorg en het sociaal domein. De bruikbaarheid en validiteit van de instrumenten waren daarbij specifieke aandachtspunten. De eerste versies van de ZRM-jongeren, de ZRM-Huishoudens en de bijbehorende handleidingen die nu zijn gepubliceerd zijn dan ook handzaam gereedschap voor hulpverleners in diverse disciplines die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van kwetsbare personen.

Gratis te downloaden

U kunt de ZRM Jongeren en ZRM Huishoudens gratis downloaden van de website www.zrm.nl. Ook zijn er trainingen beschikbaar voor deze instrumenten. Zie www.zelfredzaamheidmatrix.nl/trainingen/.

Als u vragen heeft, horen wij dat natuurlijk graag. De ZRM-instrumenten kunnen altijd worden verbeterd en daarvoor is de feedback van gebruikers onmisbaar. Stuur uw vragen, opmerkingen of suggesties naar zrm@ggd.amsterdam.nl.