Pad tot huidige pagina

Amsterdam pakt gezondheidsverschillen aan en zet stevig in op preventie

5 november 2021

Een goede gezondheid is voor veel Amsterdammers geen vanzelfsprekendheid, en gezondheid is ongelijk verdeeld over de stad. De Amsterdamse Nota Gezondheidsbeleid 2021-2025: Veerkrachtige Amsterdammers in een gezonde stad beschrijft de aanpak van de gemeente Amsterdam om de gezondheidsachterstanden in de stad te verkleinen.

In deze aanpak wordt vol ingezet op preventie. Het streven is een gelijke kans voor alle Amsterdammers, ongeacht leeftijd, achtergrond en opleiding, om veerkrachtig en gezond op te groeien en in goede gezondheid ouder te worden.

> Download de hele nota

Gezondheidsverschillen in Amsterdam zijn groot

Uit de recent gepubliceerde Gezondheidsmonitor 2020 blijkt dat 80% van de Amsterdammers zich gezond voelt. Maar de gezondheidsverschillen zijn groot: inwoners met een laag opleidingsniveau, een minimuminkomen of een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaker lichamelijke en mentale klachten en een ongezondere leefstijl. Zo leven mensen met opleidingsniveau basisonderwijs en vmbo gemiddeld zes jaar korter, en vijftien jaar minder in goede gezondheid, dan mensen met een hbo- of universitaire opleiding. Preventie, een stevige sociale basis en tijdige signalering vormen de sleutel tot een veerkrachtige en gezonde bevolking.

Preventie en een gezonde leefstijl

Simone Kukenheim, wethouder Zorg: “De gezondheidsverschillen zijn enorm. In Amsterdam moet iedereen een gelijke kans hebben om in goede gezondheid op te groeien en te leven. Om dit te bereiken zetten we stevig in op preventie en een gezonde leefstijl. Dit begint al bij het ondersteunen van de jongste jeugd en (aanstaande) ouders. Van het creëren van een gezonde voedselomgeving, het stimuleren van sport en bewegen tot het leren spreken over gevoel en mentale gezondheid. Deze investering in preventie betaalt zich op de lange termijn uit in gezondheidswinst, zowel op het gebied van de fysieke als de mentale gezondheid van de Amsterdammer.”

> Download de hele nota