Pad tot huidige pagina

GGD Amsterdam onderzoekt gedrag en welbevinden tijdens coronacrisis

12 november 2020

We zijn al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus.  De overheid roept op om ons te blijven houden aan de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat het vragenlijstonderzoek dat GGD Amsterdam doet samen met andere GGD’en, het RIVM en GGD GHOR Nederland.

Het onderzoek gaat over wat mensen vinden van de maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich eraan te houden en wat de impact hiervan op mensen is. Lukt het bijvoorbeeld om altijd anderhalve meter afstand van elkaar te houden en regelmatig de handen te wassen? En wat doen maatregelen zoals zoveel mogelijk thuisblijven met hoe mensen zich voelen?

Daarnaast biedt het onderzoek inzicht in hoe het fysiek, mentaal en sociaal met Nederland gaat in dit coronatijdperk. De resultaten kunnen de overheid helpen bij de ontwikkeling van het beleid.

Wilt u deelnemen? Vul dan deze vragenlijstt in.

Het onderzoek wordt periodiek herhaald. Over elke meting wordt een rapportage gepubliceerd. Meer informatie over het gedragsonderzoek vindt u op de website van het RIVM.