Pad tot huidige pagina

Ouderen met migratieachtergrond harder getroffen door corona

26 april 2022

De coronacrisis heeft de stad en de gezondheid van veel Amsterdammers geraakt. Toch blijkt uit verschillende onderzoeken dat niet iedereen even hard getroffen is. Vooral ouderen uit verschillende groepen Amsterdammers hebben door het coronavirus meer kans op een gezondheidsachterstand.

Aan de slag met resultaten


GGD Amsterdam onderzocht wat de impact van de coronapandemie is op ouderen met een migratieachtergrond. De resultaten van dit onderzoek bevestigen het beeld dat deze groep harder getroffen is door de coronacrisis. Ook geeft dit onderzoek een duidelijk beeld van de gezondheid, het welbevinden en de leefstijl van oudere migranten. Met de resultaten uit het onderzoek kunnen we aan de slag. We hebben nu inzichten en handvaten over hoe en waar we onze huidige inzet om deze groepen te bereiken de komende jaren nog beter en effectiever kunnen inzetten.

> Download hier het rapport Oudere migranten in coronatijd (PDF, 3,6 MB)

>  Download hier het rapport Gevolgen van corona voor de gezondheid van oudere migranten-kwalitatief verkennend onderzoek (PDF, 470 kB)