Pad tot huidige pagina

Op weg naar een Rookvrij Amsterdam

1 juni 2021

Op 31 mei was het Wereld Niet Roken Dag. Op deze dag wordt aandacht gegeven aan de gevaren van roken. Wereldwijd worden rokers aangemoedigd om (ten minste één dag) te stoppen met roken. Het tabaksontmoedigingsbeleid van de gemeente Amsterdam en de GGD sluit hier het volledig bij aan.

Samen naar een rookvrije omgeving

Meer dan een kwart van de volwassen Amsterdammers rookt. Hiermee ligt het aantal rokers in Amsterdam ver boven het landelijke gemiddelde. De GGD Amsterdam vindt een gezonde leefomgeving voor haar inwoners belangrijk en een rookvrije stad past hierbij. We willen voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Ook bieden we ondersteuning aan mensen die willen stoppen met roken. Een rook- en tabaksvrije omgeving maakt het voor rokers makkelijker om te stoppen.

Rookvrije locatie

Ook wethouder Kukenheim (Publieke Gezondheid) benadrukt het belang van tabaksontmoediging. De komende weken wordt de openbare ruimte rondom verschillende locaties in Amsterdam rookvrij gemaakt, zoals scholen, sport- en speellocaties, Ouder- en Kindteams en gemeentegebouwen. In totaal komen er dit jaar meer dan 100 rookvrije zones in de stad.

De rookvrije zones kunt u herkennen aan stoeptegels, bordjes of posters. Bezoekers vragen we actief mee te werken aan het rookvrij houden van het gebied. Zo wordt rookvrij de nieuwe norm en kunnen we elkaar daarop wijzen.

Amsterdam Rookvrij of tabaksontmoediging

Wilt u ook een locatie rookvrij maken? Of wilt u meer informatie over Amsterdam Rookvrij of tabaksontmoediging? Ga dan naar Rookvrij Amsterdam en omgeving of neem contact op via rookvrij@ggd.amsterdam.nl. U kunt ook bellen naar 020 - 555 5495.

Meer informatie over de Wereld Niet Roken Dag is te vinden op: ikstopnu.nl.