Pad tot huidige pagina

Betrouwbaarheid van coronasneltesten

26 november 2020

Sneltesten kunnen helpen bij de bestrijding van het coronavirus. Door sneller en laagdrempeliger te testen kunnen we het virus beter onder controle houden terwijl het maatschappelijk en economisch verkeer zoveel mogelijk doorgaat. Steeds meer (commerciële) partijen bieden een antigeen-sneltest aan, ook in onze regio.

Er is op dit moment nog onduidelijkheid over de betrouwbaarheid van deze testen en de gevolgde testprocedures. We krijgen als GGD Amsterdam signalen dat niet alle partijen de juiste adviezen geven over isolatie en quarantaine. Ook bij het melden van de testresultaten gaat regelmatig iets mis.

Alle organisaties die coronatesten afnemen zijn verplicht om positieve testuitslagen te melden bij de GGD. COVID-19 is namelijk een meldingsplichtige ziekte volgens de Wet publieke gezondheid. Wanneer dit niet (of niet zorgvuldig) gebeurt kan de GGD geen bron- en contactonderzoek uitvoeren, is er minder zicht op het aantal besmettingen en verliezen we de grip op de verspreiding van het virus.

Geen wachttijd voor coronatest bij GGD Amsterdam

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt op dit moment aan een plan om de sneltesten zo snel mogelijk via de GGD-testlocaties aan te bieden. Tot die tijd adviseert GGD Amsterdam om met klachten een afspraak te maken in een GGD teststraat voor een gratis PCR-test. Er is momenteel geen wachttijd en u kunt dezelfde dag in een teststraat van de GGD terecht.

Heeft u een sneltest gedaan buiten een GGD-testlocatie, of overweegt u om er een te doen? Lees dan onderstaande informatie goed door.

Hoe weet ik of een testlocatie van de GGD is?

Op de site van de GGD is een overzicht van alle GGD-testlocaties. Op deze locaties wordt door de GGD een standaard PCR-test afgenomen. Andere testlocaties zijn niet verbonden aan de GGD.

Maakt u gebruik van een commerciële aanbieder, stel dan de volgende vragen:

 • Wordt er een gevalideerde sneltest gebruikt?
 • Is er een intake vooraf? Een sneltest is namelijk alleen zinvol bij klachten.
 • Is de testafnemer professioneel getraind?
 • Zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en worden deze volgens de bestaande protocollen gebruikt?
 • Welke procedure volgen de commerciële partijen bij een positieve test?

Welke sneltesten zijn door het RIVM gevalideerd?

Het RIVM doet samen met de GGD onderzoek naar de betrouwbaarheid van sneltesten. Een klein aantal sneltesten is gevalideerd. Hiervan is voldoende vastgesteld dat ze een betrouwbaar testresultaat geven. Dit betekent dat bij een positieve uitslag van deze testen geen aanvullende PCR-test nodig is. Het gaat om deze vijf sneltesten:

 • Panbio COVID-19 Ag rapid test van Abbott
 • BD Veritor COVID test van Becton Dickinson
 • SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test van Roche
 • Sofia SARS Antigen FIA van Quidel
 • Standard F-Covid-19 Ag FIA van SD biosensor

De uitslag van mijn (commerciële) sneltest is negatief, wat nu?

Sneltesten hebben in vergelijking met de PCR-test iets vaker fout-negatieve uitslagen. Het kan dus zijn dat u ondanks een negatief resultaat bij de sneltest wel besmet bent met het coronavirus. Dit komt doordat een sneltest een beginnende infectie minder goed detecteert dan de PCR-test. Het is daarom belangrijk dat u alleen een test doet als u klachten heeft.

Is de uitslag negatief, maar bent u in quarantaine, omdat u onderdeel bent van een bron- en contactonderzoek, of omdat u uit een oranje of rood gebied komt? Dan blijft u in quarantaine tot de afgesproken datum en volgt u de regels van de GGD.

Is de uitslag van uw sneltest negatief en

 • behoort u tot een risicogroep, of
 • werkt u met kwetsbare groepen (bijvoorbeeld in de zorg)?

Dan adviseren we u om bij klachten ook een PCR-test te doen op een GGD-testlocatie. U kunt een afspraak maken via 0800-1202 of coronatest.nl. Blijf bij aanhoudende klachten thuis tot de uitslag van de PCR-test en houdt u aan de voorschriften van het RIVM.

De uitslag van mijn (commerciële) sneltest is positief, wat nu?

Heeft u een niet-gevalideerde sneltest gedaan en is de uitslag positief? We adviseren u om ook een PCR-test te doen op een GGD-testlocatie. U kunt een afspraak maken via 0800-1202 of coronatest.nl. Blijf tot de uitslag van de PCR-test thuis en houdt u aan de voorschriften van het RIVM.

Heeft u een gevalideerde sneltest gedaan en is de uitslag positief? Dan hoeft u geen aanvullende PCR-test te doen. De gevalideerde sneltesten zijn betrouwbaar genoeg bij een positieve uitslag. U gaat direct in isolatie en volgt de richtlijnen van het RIVM.

Word ik na een positieve sneltest-uitslag door de GGD gebeld?

COVID-19 is een meldingsplichtige ziekte. Dit betekent dat de testaanbieder of de aanvragend arts de positieve uitslagen moet doorgeven aan de GGD. Wij kunnen dan de testresultaten beoordelen en het bron- en contactonderzoek uitvoeren.

Alle aanbieders van sneltesten zijn verplicht om testuitslagen en (contact)gegevens van de geteste persoon aan ons door te geven. Helaas gebeurt dit niet altijd goed. Heeft u een positieve testuitslag, vraag dan altijd aan de aanbieder of hij dit doorgeeft aan de GGD.

Alleen als u getest bent met een gevalideerde sneltest en de aanbieder van de test uw uitslag aan ons meldt, nemen wij contact met u op. Vraag daarom altijd aan de aanbieder van de test om welke test het gaat!

Informatie voor sneltestaanbieders

Er is een aparte pagina met informatie voor sneltestaanbieders.

De GGD is continu bezig om de capaciteit uit te breiden. Op korte termijn gaan we in Amsterdam gratis sneltesten aanbieden. Deze sneltesten zullen gefaseerd de PCR-test gaan vervangen.