Pad tot huidige pagina

Sneltesten weer een stapje dichterbij

16 oktober 2020

Minister De Jonge heeft tijdens een werkbezoek op 15 oktober aan de testlocatie van de GGD in Amsterdam Zuidoost gezien hoe ver we zijn met het in de praktijk toepassen van sneltesten op corona.

Onderzoek snelle coronatestmethoden

Samen met de ontwikkelaars van 4 sneltesten onderzoekt de GGD hier hoe snelle coronatestmethoden in de praktijk goed, betrouwbaar en veilig kunnen worden ingezet bij grootschalige testprogramma’s.

Het ministerie van VWS financiert dit onderzoek. Ook in andere laboratoria zoekt men naar betrouwbare manieren om sneller een uitslag van het onderzoek te hebben.

Minister De Jong gaf tijdens het bezoek aan dat het noodzakelijk is om de huidige tijdsspanne die ligt tussen het afnemen van de test en het krijgen van de uitslag van een test sterk te verkorten. “Dat is belangrijk voor scholen, culturele instellingen en bedrijven. Daar is veel winst te behalen. Daarom zijn de pilots die we nu uitvoeren in het land belangrijk.”

Streeklaboratorium GGD Amsterdam

In een toelichting zegt Mariken van der Lubben, hoofd van het GGD Streeklaboratorium: “Voor het uitvoeren van een goede praktijktest met sneltesten heb je een testlocatie nodig waar je de test afneemt, een goed lab en een goed ict-systeem. Als GGD met een eigen laboratorium kunnen we helpen bij het zetten van de volgende stap. Wat is er nodig om sneltesten op een veilige en betrouwbare manier grootschalig inzetbaar te kunnen maken, nu we laboratoriumproeven met de sneltesten hebben afgerond.”

Pop-up lab

Bij de testlocatie in Amsterdam Zuidoost staat ook een pop-up lab. Daarmee komen het afnemen van de test en het uitvoeren van de laboratoriumanalyse dicht bij elkaar. In Amsterdam gaat om een proef met de sneltesten van TNO, Breathomix, het Leidse academisch centrum LACDR, en de methoden van het bedrijf Spektrax.

Burgemeester Halsema, die ook aanwezig was, noemde dit onderzoek een lichtpuntje in deze sombere tijd, nu het aantal besmettingen in de stad en de regio zo toeneemt. Ze onderstreepte het belang van dit gezamenlijke initiatief om betrouwbare sneltesten zo spoedig als mogelijk in de praktijk te kunnen brengen.