Pad tot huidige pagina

Team Hygiëne & Infectiepreventie ondersteunt organisaties

28 april 2021

Door de COVID-19 pandemie is duidelijk geworden hoe belangrijk een goede hygiëne is. Maatregelen op het gebied van infectiepreventie zijn noodzakelijk om de verspreiding van infectieziekten te beperken en te voorkomen.

Hygiëne is niet alleen van cruciaal belang in verpleeghuizen en andere (zorg)instellingen waar kwetsbare personen komen of verblijven. Ook in publieke voorzieningen is het belangrijk dat er hygiënisch wordt gewerkt.

Hygiëneprotocollen

Team Hygiëne & Infectiepreventie van GGD Amsterdam heeft voor diverse branches een handig hygiëneprotocol opgesteld. Zo'n protocol biedt handvaten om de hygiënemaatregelen op locatie te borgen.

Het hygiëneprotocol kan bedrijven en organisaties, die momenteel gesloten zijn, ook helpen bij de voorbereidingen om te (her)openen.

Infectiepreventie-advies voor organisaties

GGD Amsterdam heeft ook een aantal adviseurs Infectiepreventie in dienst. Zij adviseren bedrijven, organisaties en instellingen over verschillende onderwerpen, zoals:

  • de inrichting om de 1,5 meter afstand te borgen, of over eventuele alternatieven wanneer dit niet mogelijk is.
  • het gebruik van niet-medische mondneusmaskers.
  • de schoonmaak, welke middelen te gebruiken, etc.

Heeft u vragen over COVID-19 en de maatregelen? Stuur dan een mail naar hygiene@ggd.amsterdam.nl.

Ondersteuning op locatie

Naast deze vraagbaakfunctie biedt team Hygiëne & Infectiepreventie ook ondersteuning op locatie. Denk daarbij aan onder meer het verzorgen van audits en het geven van scholing en trainingen.

Meer informatie