Pad tot huidige pagina

Tienervaccinatie tegen meningokokkenziekte van start

Vaccinatiecampagne 14-jarigen

Alle tieners die 14 jaar worden tussen 1 mei en 31 december 2018, ontvangen een oproep van de GGD voor de meningokokkenvaccinatie. Hiervoor hoeven geen afspraken gemaakt te worden.

In week 38/39 worden de uitnodigingen verstuurd, samen met een informatiefolder.

Wat is meningokokkenziekte?

Meningokokkenziekte lijkt in het begin soms op een gewone griep of buikgriep. De bacterie kan in de neus of keel zitten zonder dat je het merkt. De bacterie verspreidt zich door hoesten, niezen of zoenen. Meestal word je niet ziek. Komt de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel dan kan je in korte tijd ernstig ziek worden.

Waarom tieners?

Tieners verkeren in veel verschillende sociale groepen en lopen daarom meer kans om besmet te worden en de bacterie onbewust zelf te verspreiden. Door tieners te vaccineren, wordt het snelst resultaat geboekt in het terugdringen van de verspreiding. Volgend jaar wordt de vaccinatiecampagne uitgebreid. Eind 2019 zal aan alle kinderen die dan 14 t/m 18 jaar oud zijn, vaccinatie tegen meningokokken zijn aangeboden.

Mijn kind behoort niet tot de risicogroep. Wat nu?

Als je kind niet in bovengenoemde leeftijdsgroep valt, krijgt het geen uitnodiging voor een meningokokkenvaccinatie vanuit het Rijksvaccinatieprogramma. De kans op meningokokkenziekte is gelukkig heel klein.

Meer informatie

Wil je meer weten over de vaccinatiecampagne en de risicogroepen?
Kijk dan op:

rijksvaccinatieprogramma.nl/nieuws/meningokokkenziekte

deelditnietmetjevrienden.nl

Heeft u ondanks de informatie op deze website of de website van het RIVM nog vragen, dan kunt u bellen met 020 555 5961.