Pad tot huidige pagina

Uitstel prikdagen maart en april door coronavirus

23 maart 2020

De GGD prikdagen in maart en april gaan niet door.

Kinderen en jongeren tussen de 9 en 18 jaar ontvingen eerder deze maand een uitnodiging om een prik (vaccinatie) te halen tegen besmettelijke ziekten, zoals bof, mazelen, meningokokkenziekte of baarmoederhalskanker. In verband met het coronavirus heeft het RIVM besloten deze prikdagen uit te stellen. Prikdagen vallen onder de bijeenkomsten die nu verboden zijn om snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Nieuwe uitnodiging prikdagen

De eerder uitgenodigde kinderen en jongeren ontvangen een brief van de GGD over het niet doorgaan van de prikdag. Zij krijgen later dit jaar een nieuwe uitnodiging waarin staat wanneer zij wel een prik kunnen halen. Met uitstel van de prik komt de bescherming tegen de besmettelijke ziekten niet in gevaar. Als er meer bekend is over de prikdagen leest u dat ook op www.prikdagen2020.