Pad tot huidige pagina

Ultrafijn stof rondom Schiphol heeft effect op gezondheid

27 juni 2019

Mensen die in de buurt van Schiphol wonen, staan regelmatig bloot aan verhoogde concentraties ultrafijn stof. Dit kan een kortdurend effect hebben op de gezondheid. Op zulke dagen hebben kinderen met luchtwegaandoeningen meer last en gebruiken ze meer medicijnen. Klachten zijn kortademigheid en piepende ademhaling. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en het Academisch Medisch Centrum (AMC). Nog niet eerder is er zo’n uitgebreid onderzoek gedaan naar ultrafijnstof en gezondheid.

Bij kinderen en gezonde volwassenen zijn kortdurende verminderingen in de longfunctie gemeten. Bij gezonde volwassen zijn ook vermindering van de hartfunctie gemeten door de kortdurende hogere blootstelling. Gemiddeld genomen zijn deze veranderingen klein en hoeven ze niet tot gezondheidsklachten te leiden. Deze veranderingen kunnen groter zijn voor mensen die hiervoor gevoelig zijn, bijvoorbeeld omdat ze astma of hartaandoeningen hebben.

Ultrafijn stof

De effecten treden zowel op bij ultrafijn stof afkomstig van vliegverkeer als bij andere bronnen, zoals wegverkeer. Er zijn geen aanwijzingen dat de gezondheidseffecten van het vliegverkeer anders zijn dan die van het wegverkeer. Ultrafijn stof is het aantal zeer kleine deeltjes in de lucht (kleiner dan 0,1 micrometer).

Breed onderzoeksprogramma

De conclusies zijn gebaseerd op drie studies: een studie met 191 basisschoolkinderen in woonkernen vlakbij Schiphol, een studie met 21 gezonde volwassenen in een mobiel laboratorium direct naast Schiphol en een laboratoriumstudie met longcellen. De resultaten van dit onderzoek geven nog geen inzicht in mogelijke gezondheidseffecten van ultrafijnstof over een lange periode.

Het RIVM is nu gestart met onderzoek naar de effecten van langdurige blootstelling aan ultrafijn stof van vliegverkeer. Dit onderzoek maakt gebruik van de resultaten van het onderzoek ‘meten en berekenen’ naar de hoeveelheid ultrafijn stof rond Schiphol en de resultaten van het onderzoek naar directe effecten op de gezondheid. De resultaten hiervan worden in 2021 verwacht.

De GGD Amsterdam was bij het onderzoek betrokken, o.a. door het uitvoeren van metingen van ultrafijn stof. Op basis van metingen en modelberekeningen is door het RIVM de jaargemiddelde blootstelling aan ultrafijn stof in een groot gebied rondom Schiphol in kaart gebracht. Dit laat zien dat het vliegverkeer leidt tot verhoogde ultrafijn stof gehaltes in de omgeving van Schiphol.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek? Kijk dan op de website van het RIVM. Daar is, naast het volledige rapport, ook een samenvatting beschikbaar en een vraag- en antwoordlijst. Voor vragen over ultrafijn stof en gezondheid kunt u contact opnemen met afdeling Milieu en Gezondheid van de GGD Amsterdam via 020 555 5405 (maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur) of mail naar lo@ggd.amsterdam.nl