Pad tot huidige pagina

Voerverbod in heel Amsterdam voor minder overlast ratten

4 april 2022

De overlast door ratten is de afgelopen jaren toegenomen in Amsterdam. Eén van de oorzaken is dat inwoners vaak eenden, duiven en andere vogels voeren, en zo ook ratten.
De gemeente stelt nu in de hele stad een volledig voerverbod in om de overlast te verminderen. Hebt u last van overlast door ratten? Meld het dan bij de GGD.

Minder voedselaanbod

De gemeente kiest voor een algeheel voerverbod. In buurten waar veel overlast is worden bewoners geïnformeerd. Dit moet leiden tot het terugdringen van voedselaanbod dat overlast van ratten veroorzaakt.

Wat u kunt doen

De rat is hét dier in de stad dat de mens het meest confronteert met het eigen gedrag. Dus gooi etensresten in de afvalbak en niet op straat. Doe afval in een afsluitbare bak en gooi vuilniszakken meteen in de afvalcontainer. Ook een opgeruimde en schone tuin en balkon helpt tegen overlast. Ratten hebben dan geen plek om te schuilen of een nest te maken. Voeren is slecht voor de vogels. Vogels kunnen heel goed voor zichzelf zorgen en hebben ons brood niet nodig. Dus riskeer geen boete door het voeren van dieren in de stad.

Broodbakken

Op ruim 40 plekken in de stad staan broodbakken. Hier kunt u uw broodresten apart weggooien. Gooi uw oude brood zonder verpakking in de broodbak. Er wordt dan groene energie van gemaakt. Kijk voor meer informatie en de locaties van de bakken op: www.amsterdam.nl/broodbak

Rat gezien

Als u last hebt van ratten in en rond uw huis of als u ratten op straat ziet, kunt u dat melden op amsterdam.nl/meldingen of bel naar 14 020.

Meer weten