Pad tot huidige pagina

Vrijdag 10 januari: opening vernieuwde soa-polikliniek

10 januari 2020

Een online intake, incheckbalies en instructiespiegels in de toiletten voor het afnemen van een kweek. Dat zijn enkele van de veranderingen in de werkwijze van de soa-polikliniek/centrum seksuele gezondheid van de GGD Amsterdam, die vandaag (10 januari) werd geopend.

De soa-polikliniek/centrum voor seksuele gezondheid van de GGD Amsterdam levert zorg, die aanvullend is op zorg die wordt geboden door bijvoorbeeld huisartsen. Die zorg is specifiek gericht op soa en vragen rondom seksualiteit. Deze zorg is bedoeld voor groepen die kwetsbaar zijn op dit gebied. Jongeren onder de 25 jaar zijn een belangrijke doelgroep, en daarnaast zijn bijvoorbeeld mannen die seks hebben met mannen een risicogroep voor wie wij zorg leveren.

Al vele jaren is de vraag naar soa-zorg vanuit de specifieke doelgroepen groter dan wij kunnen leveren. Om meer ruimte te creëren hebben wij de werkwijze van het centrum seksuele gezondheid gemoderniseerd. Dit traject is begonnen in 2015, en nu dus afgerond.

Wethouder Zorg Simone Kukenheim was aanwezig bij de opening. “Ik vind het heel belangrijk dat iedereen terecht kan bij de soa-polikliniek voor een test en vragen rondom soa en seksualiteit. Vooral voor kwetsbare doelgroepen zoals jongeren of mensen met een LHBTI-achtergrond is de lage drempel van groot belang. Ik ben er trots op dat de kliniek door de nieuwe werkwijze meer ruimte creëert om menen uit de kwetsbare doelgroepen te ontvangen.”

Efficiëntere zorg

De soa-polikliniek/centrum seksuele gezondheid is vernieuwd om efficiëntere zorg aan te bieden, zodat we ook meer cliënten kunnen ontvangen en voorlichten, testen en behandelen. De veranderingen houden in dat cliënten de gegevens die belangrijk zijn voor de intake voorafgaand aan hun bezoek online invullen. Hierbij houden we rekening met mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden.
Op deze manier is de polikliniek voor deze groepen goed toegankelijk. Daarnaast nemen cliënten zelf materiaal af voor de soa-testen (met uitzondering van bloedafname), voor spiegels met een instructiefilm.
De volgorde van handelingen tijdens het polikliniek bezoek is anders, waardoor er meer tijd over blijft voor voorlichting door de verpleegkundigen.

Persbericht (PDF, 252 kB)