Pad tot huidige pagina

Wereld Suïcide Preventie dag

Dinsdag 10 september is Wereld Suïcide Preventie dag. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij alle mensen die zijn overleden door zelfmoord, en de naasten en betrokkenen van deze mensen. Doel van deze dag (een initiatief van de International Association for Suicide Prevention (IASP)) is het doorbreken van het stigma, zodat we elkaar kunnen helpen een wereld zonder zelfmoord mogelijk te maken. Op veel plekken branden mensen om 20.00 uur een kaars voor het raam.

Wat doet de GGD Amsterdam?

De GGD steunt een petitie van de Ivonne van de Ven Stichting en prof. Ad Kerkhof om suïcidepreventie een structurele plaats te geven in de basisopleiding van artsen, psychologen en andere hulpverleners. De projectleider Suïcidepreventie Amsterdam, Lyna Polikar, is lid van het comité van aanbeveling en nodigt collega’s en samenwerkingspartners uit ook te tekenen.

Daarnaast is er op 10 september een eenmalige vertoning van de documentaire ‘De onbegrijpelijke dood van Mitchel’ in het Ketelhuis. Lyna Polikar neemt deel aan het nagesprek. Meer informatie:  www.ketelhuis.nl/

Suïcidepreventie in Amsterdam

De GGD heeft een integrale aanpak voor suïcidepreventie in Amsterdam. Het doel van het project is het verminderen van het aantal suïcides en suïcidepogingen in Amsterdam middels vroegsignalering en bespreekbaar maken van suïcidaliteit, toeleiding naar nazorg voor suïcidepogers, ondersteuning van nabestaanden én het beperken van toegang tot dodelijke middelen. Met succes, want in 2018 lag het aantal zelfdodingen in Amsterdam al voor het vierde jaar op rij onder het landelijk gemiddelde; zie Suicidecijfers 2018.